Knoop

[Friidrettsstevne]

Folkemengde, Idrettsbane

Fotografi ubb-knoop-382

Gustav Brosing

[Nordre Starefoss gård, i dag Ole Irgensvei 81]

1958-04-04

Skansemyren gård, som ligger bak Ole Irgens vei 77

Fjell, Vei, Gård, Uthus, Våningshus

Fotografi ubb-bros-00357