Olai Schumann Olsen

[Bugården, Bryggen]

Bugården, Bryggen

By- og småsteder, Gate, Fiskehandel, Mann, Trehusbebyggelse by, Brostein, Sixpence, Dress, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk

Fotografi ubb-so-0920

ABC-Foto

Bryggen brukskunst

Butikk, Husflid og kunsthåndverk, Smykke

Fotografi ubb-bs-ok-02306-007

ABC-Foto

Bryggen brukskunst

Butikk, Husflid og kunsthåndverk, Smykke

Fotografi ubb-bs-ok-02306-008

ABC-Foto

Bryggen brukskunst

Butikk, Husflid og kunsthåndverk, Smykke

Fotografi ubb-bs-ok-02306-009

K. Knudsen & Co

[Bugården]

Trehusbebyggelse by, Forretningsgård

Fotografi ubb-kk-nax-0320

ABC-Foto

Bryggen brukskunst

Butikk, Reklamefoto, Husflid og kunsthåndverk

Fotografi ubb-abc-2306-005

ABC-Foto

Bryggen brukskunst

Butikk, Reklamefoto, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-abc-2306-003

Nils Busvold

[Bryggen]

Senhøsten 1939

Personbil, By- og småsteder, Sykkel, Kaianlegg, Gutt, Lastebil, Tobakkhandel, Kiosk, Strikkegenser, Knebukse, Sykkelbud, Agfacolor

Fotografi ubb-bs-ok-11860-008

K. Knudsen & Co

[Bryggen]

Flag, Flagg, Gutt, Trehusbebyggelse by, Tønne

Fotografi ubb-kk-nax-0321

ABC-Foto

Bryggen brukskunst

Butikk, Reklamefoto, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-abc-2306-001

Olai Schumann Olsen

[Bugården]

Statuer/Skulptur, Forretningsgård

Fotografi ubb-so-3019

ABC-Foto

Bryggen brukskunst

Butikk, Reklamefoto, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-abc-2306-004

ABC-Foto

Bryggen brukskunst

Butikk, Reklamefoto, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-abc-2306-002

Mittet & Co.

Bergen, Tyskebryggen

Bryggefronten f.o.m. nordre Bredsgården, sett nordvestover

Gatelys, By- og småsteder, Postkort, Gate, Hestekjerre, Tønne, Håndkjerre, Dampskipsselskap

Postkort ubb-bs-pkb-00080

ABC-Foto

Bryggen brukskunst

Butikk, Reklamefoto, Husflid og kunsthåndverk, Smykke

Fotografi ubb-abc-2306-006