Knud Knudsen

Parti af Dovrefjeld mellem Kongsvold og Hjerken.

Fjell

Fotografi ubb-kk-1318-1363

Knud Knudsen

Parti fra Hjerkin, Dovrefjeld

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Håndkjerre

Fotografi ubb-kk-ns-1436

Knud Knudsen

Parti fra Hjerkin, Dovrefjeld

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-ns-1435

Knud Knudsen

Skydsstationen Hjerkin, Dovrefjeld

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-2127-1945

Knud Knudsen

Skydsstationen Hjerkin, Dovrefjeld

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-2127-1946

Knud Knudsen

Parti af Dovrefjeld mellem Kongsvold og Hjerken.

Fjell, Mann

Fotografi ubb-kk-1318-1362

Knud Knudsen

Parti fra Hjerkin, Dovrefjeld

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus, Stall

Fotografi ubb-kk-ns-1437