Widerøe's Flyveselskap A/S

[Svartediksveien]

1960-07-04

Svartediksveien

Flyfoto, Bolighus, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-009337

Ukjent

[Arbeide ved Svartediket]

Vannrør legges ned til Svardediksveien

Rør, Anleggsarbeider, Kran, Løe

Fotografi ubb-bs-ok-13311

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Svartediket]

1960-07-04

Svartediket

Flyfoto, Bolighus, Oversiktsbilde, Demning

Fotografi ubb-w-f-009334

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Svartediksveien]

1960-07-04

Svartediksveien

Flyfoto, Bolighus, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-009336

Svartediksveien

1929-02-10

Landskap, Snø, Vinter, Veiarbeid, Veianlegg

Fotografi ubb-thw-0172

Ukjent

Svartediksveien

1929-02-10

Landskap, Snø, Vinter, Veiarbeid, Veianlegg

Fotografi ubb-thw-0174

Ukjent

[Arbeid med Svartediksdemningen]

Bolighus, Byggeplass, Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13126

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Svartediksveien, Svaretdiket]

1960-07-04

Svartediksveien, Svaretdiket

Flyfoto, Bolighus, Oversiktsbilde, Demning

Fotografi ubb-w-f-009335