Finn Tollefsen

Sandviksboder

Fjell, By- og småsteder, Sjø, Båt, 35 mm, Sjøbod, Trebygning, Kran, Pressefotografi

Fotografi ubb-ft-2847-019

Atelier KK

[Clement Johnsen A/S]

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, By- og småsteder, Fiskeindustri, Sjøbod, Trebygning, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-424-289

Atelier KK

[Clement Johnsen A/S]

Repro av ubb-kk-n-424-288 med firmanavnet manuelt påført på bildet.

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, By- og småsteder, Fiskeindustri, Sjøbod, Trebygning, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-424-287

Atelier KK

[Clement Johnsen A/S]

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, By- og småsteder, Fiskeindustri, Sjøbod, Trebygning, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-424-288