Samlinger knyttet til Sunnmøre

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0814-E
  • ubb-ms-0815-A-a
  • ubb-ms-0909

Jacob Neumann; Schive

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 4: Okularkart

Tegning publisert i Urda Vol II, 48.

1800-tallet, Bergen, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, Historisk-antikvariske notater

Tegning ubb-ms-0199-a-04

Bjørn Helland-Hansen

Dagbog for "Michael Sars" sommeren 1902.

Feltbøker etter oseanograf professor Bjørn Helland-Hansen.

Havforskning, Feltarbeid, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2080-a-11-013

James Alexandersønn Grieg

Feltdagbok.

Feltdagbok fra tokt med forskningsskipet "Michael Sars" 1900-1902, og annet feltarbeid.

Marinbiologi, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2104-e-02-05-03

Johannes Bøe

Brev fra Johannes Bøe til Haakon Shetelig. 1943.

1943-06-18

Håndskrevet brev fra Johs. Bøe til Haakon Shetelig.

Arkeologi, Brev

Brev ubb-ms-1201-120-40

James Alexandersønn Grieg

"Michael Sars" 1904-1909.

Feltdagbok fra tokt med forskningsskipet "Michael Sars" 1904-1909.

Marinbiologi, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok, Bløtdyr

Manuskript ubb-ms-2104-e-02-05-01

Bjørn Helland-Hansen

Dagbog "Michael Sars" 1900.

Feltbøker etter oseanograf professor Bjørn Helland-Hansen.

Havforskning, Feltarbeid, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2080-a-11-012

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 106: [Malede Glasruder]

1839-10-17

Én av ca. 100 delvis nummererede løse blader. (Følgende nr. mangler: 31 og 55).

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum, Glassmaleri, Blyglassvindu

Manuskript ubb-ms-0235-a-102

James Alexandersønn Grieg

"Michael Sars" 1900-1903 Echinodermata.

Feltdagbok fra tokt med forskningsskipet "Michael Sars" 1900-1903.

Marinbiologi, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok, Pigghuder

Manuskript ubb-ms-2104-e-02-05-02

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 15: [Løfte om Lodder]

1844

Omfatter zoologiske og geologiske optegnelser. Alt paa løse blader.

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Norge

Manuskript ubb-ms-0200-a-15