Samlinger knyttet til Vedø sogn paa Søndmør

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0126
  • ubb-ms-0185

Thomas von Westens Opmuntringsbrev til sine Tilhørere i Wædøe Præstegield.

1716-07-20

Avskrift - fra sidste halvdel av 17-tallet - av det originale brev. Dat. Hammerfest d. 20/7 1716, sendt til "hans hidindtil værende Tilhørere udj Wædøens Præstegield samt nogle hands NaboePræster paa Nordmøer og i Romsdalen." ...

Brev, Religion, 1700-tallet, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Oppmuntringsbrev, Biografiske opplysninger

Manuskript ubb-ms-0108