Samlinger knyttet til Vedø sogn paa Søndmør

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0185

Avskrift av: Casus Ministerialis Vedøenses og Dronning Lovises brev til de nordmørske og søndmørske præster

Avskriften inneholder: Casus Ministerialis Vedøenses. Indeholder Thomas von Westens brev til biskoppen med spørsmaal ang. forskjellige kirkelige forhold i Vedøe sogn, tillikemed biskop P. Krags resolution paa samme, dat. Backe 26/9 1713. Dronning Lovises ...

Brev, Danmark, Religion, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie

Manuskript ubb-ms-0126

Thomas von Westens Opmuntringsbrev til sine Tilhørere i Wædøe Præstegield.

1716-07-20

Avskrift - fra sidste halvdel av 17-tallet - av det originale brev. Dat. Hammerfest d. 20/7 1716, sendt til "hans hidindtil værende Tilhørere udj Wædøens Præstegield samt nogle hands NaboePræster paa Nordmøer og i Romsdalen." ...

1700-tallet, Brev, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Oppmuntringsbrev

Manuskript ubb-ms-0108