Samlinger knyttet til Nordlandsgjeld

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0814-B
  • ubb-ms-0815-a

[Utdrag fra Ms 1621: Debitorliste]

Liste over debitorer fra Namdalen og Helgeland til Dithmar Kahrs handelsstue i Leppen

Regnskap, Nordlandshandel, Bondegjeld, Forretningsarkiv, (Kahrs)

Manuskript ubb-ms-1621