Knud Knudsen

Parti ved Pytten, Bygland i Sætersdalen

Vika mellom Ose og Moi. Pytten er en del av Vika.

Mann, Vann, Dal

Fotografi ubb-kk-1622-09478

Knud Knudsen

Parti mod Guldsmedmoen, Sætersdalen

Dampskip, Uthus, Stue

Fotografi ubb-kk-2127-1803

Knud Knudsen

Parti ved Bjørneraa, Sætersdalen

Elv, Dal

Fotografi ubb-kk-2127-1866

Knud Knudsen

Fjældskarbro, Sætersdalen

Bro, Vann, Skog

Fotografi ubb-kk-2127-1839

Knud Knudsen

Parti ved Byklestegen, Sætersdal

Fjell, Vann, Dal

Fotografi ubb-kk-1622-09520

Knud Knudsen

Loft fra 1681 i Valle, Sætersdal

Kvinne, Mann, Stige, Setesdalsbunad, Barn og andre voksne, Laft, Loft

Fotografi ubb-kk-1622-09506

Knud Knudsen

Parti fra Ravndalen ved Kristianssand

Elv

Fotografi ubb-kk-2127-1795

Knud Knudsen

Stabur paa Ose i Sætersdalen

Ose. Staburet ble i 1912 flyttet til Folkemuseet på Bygdøy.

Ku, Stabbur, Uthus, Tun, Setesdalsbunad, Stue

Fotografi ubb-kk-2127-1822

Knud Knudsen

Kristiansand

By- og småsteder, Seilskip

Fotografi ubb-kk-1622-09446

Knud Knudsen

Loft fra det 16de Aarhundrede paa Rygnestad, Sætersdalen.

Kvinne, Setesdalsbunad, Loft

Fotografi ubb-kk-2127-1865

Knud Knudsen

Parti ved Langjel (Øiene), Sætersdal

Elv, Dal

Fotografi ubb-kk-1622-09483

Knud Knudsen

Parti ved Helle, Sætersdal

Vann, Dal

Fotografi ubb-kk-1622-09488

Knud Knudsen

Hyllestad Kirke, Sætersdal

Kirke, Prestegård

Fotografi ubb-kk-1622-09496

Knud Knudsen

Parti ved Ose, Sætersdalen

Ose-Feta sør for Ose

Fjord, Skysskar, vognmann, kusk, Setesdalsbunad, Karjol

Fotografi ubb-kk-2127-1811

Knud Knudsen

Parti fra Ravnedalen ved Kristiansand

Mann, Park, Fontene

Fotografi ubb-kk-1622-09453

Knud Knudsen

Paa Kirkefærd (Dragter fra Sætersdal)

Mellom Helle og Straume i Hylestad.

Kvinne, Robåt, Mann, Vann, Åre, Setesdalsbunad

Fotografi ubb-kk-1622-09491

Knud Knudsen

Parti fra Urviken, Sætersdalen

Skysskar, vognmann, kusk, Setesdalsbunad, Karjol

Fotografi ubb-kk-2127-1805

Knud Knudsen

Parti mellem Ose og Moi, Sætersdalen

Vika mellom Ose og Moi.

Vann

Fotografi ubb-kk-2127-1824

Knud Knudsen

Parti ved Trydalen, Sætersdalen

Elv, Kvernhus, Dal

Fotografi ubb-kk-2127-1868

Knud Knudsen

Reirsfossen ved Ose, Sætersdalen

Fossli, sør for Ose.

Foss, Vei, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1622-09473

Knud Knudsen

Parti fra Hægland, Sætersdalen

Vann, Skog

Fotografi ubb-kk-2127-1829

Knud Knudsen

Parti fra Hyljebrokke, Valle i Sætersdalen

Elvestryk

Fotografi ubb-kk-2127-1859

Knud Knudsen

Evje Kirke og Præstegaard

Kirke, Prestegård, Uthus, Løe

Fotografi ubb-kk-1622-09461

Knud Knudsen

Parti fra Valle i Sætersdalen

Elvestryk

Fotografi ubb-kk-2127-1851

Knud Knudsen

Parti af Kristiansand

By- og småsteder, Arbeider, Hestekjerre, Restaurant/Kafe, Kaianlegg, Tønne, Skipsterminal

Fotografi ubb-kk-1622-09448

Knud Knudsen

Valle i Sætersdal

Vei, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1622-09503

Knud Knudsen

Bykle i Sætersdal

Kirke, Dal

Fotografi ubb-kk-1622-09523

Knud Knudsen

Parti ved Aarafjorden, Sætersdalen

Ose-Feta, sør for Ose.

Vei, Fjord, Hestekjerre, Skysskar, vognmann, kusk, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1622-09470

Knud Knudsen

Parti nær Homi, Valle i Sætersdal

Vei, Bygd, Hestekjerre, Skysskar, vognmann, kusk

Fotografi ubb-kk-1622-09511

Knud Knudsen

Parti ved Sannesfjorden, Sætersdalen

Fjord, Setesdalsbunad, Karjol

Fotografi ubb-kk-2127-1809

Knud Knudsen

Parti ved Strømme i Bygland, Sætersdalen

Fjell, Skog, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1622-09466

Knud Knudsen

Stabur paa Ose i Sætersdalen

Stabbur, Setesdalsbunad, Karjol

Fotografi ubb-kk-2127-1820

Knud Knudsen

Parti fra Valle, Sætersdal

Vann, Skog

Fotografi ubb-kk-1622-09499

Knud Knudsen

Parti mod Austad i Sætersdalen

Vann, Dal

Fotografi ubb-kk-1622-09480

Knud Knudsen

Parti ved Straume, Sætersdal

Fjell, Dal, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1622-09489

Knud Knudsen

Parti fra Ravndalen ved Kristianssand

Vann, Dal

Fotografi ubb-kk-2127-1792

Knud Knudsen

Sarvfos i Bykle, Sætersdal

Foss, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1622-09525

Knud Knudsen

Part mod Ose, Sætersdalen

Vika mellom Ose og moi

Vann, Skog

Fotografi ubb-kk-2127-1826

Knud Knudsen

Parti ved Kile

Vei, Fjord, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1622-09456

Knud Knudsen

Parti af Otterelven, Sætersdalen

Dal, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1622-09460

Parti mellem Viken og Bjørneraa, Sætersdal

Dal, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1622-09515

Knud Knudsen

Moi, Sætersdalen

Hest, Skysskar, vognmann, kusk, Karjol

Fotografi ubb-kk-2127-1827

Knud Knudsen

Piger fra Sætersdal

Kvinne, Mann, Stabbur, Setesdalsbunad

Fotografi ubb-kk-1622-09486

Parti fra Urviken i Bygland, Sætersdalen

Vann

Fotografi ubb-kk-1622-09463

Knud Knudsen

Parti mod Ose i Sætersdalen

Vika mellom Ose og Moi

Elv, Vann, Dal

Fotografi ubb-kk-1622-09481

Knud Knudsen

Parti ved Aarafjorden, Sætersdalen

Vei, Fjord, Hestekjerre, Skysskar, vognmann, kusk, Setesdalsbunad

Fotografi ubb-kk-1622-09468

Knud Knudsen

Parti mellem Mosby og Kile

Vei, Hestekjerre, Skysskar, vognmann, kusk, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-2127-1796

Knud Knudsen

Parti ved Helle, Sætersdalen

Vann, Skog, Uthus

Fotografi ubb-kk-2127-1833

Knud Knudsen

Vrangvik ved Svardal, Sætersdalen

Vann, Skog

Fotografi ubb-kk-2127-1843

Knud Knudsen

Parti fra Urviken, Sætersdalen

Vann

Fotografi ubb-kk-2127-1804

Knud Knudsen

Einang i Valle, Sætersdal

Vei, Hestekjerre, Skysskar, vognmann, kusk, Dal

Fotografi ubb-kk-1622-09513

Knud Knudsen

Parti fra Ravnedalen ved Kristiansand

Elv, Jerngjerde, Dal

Fotografi ubb-kk-1622-09452

Knud Knudsen

Parti fra Hornæs i Valle, Sætersdalen,

Gård, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-1848

Knud Knudsen

Sarvsfossen i Bykle, Sætersdalen

Fjell, Foss

Fotografi ubb-kk-nd-1874b

Knud Knudsen

Loft fra 1681 i Valle, Sætersdal

Kvinne, Mann, Stige, Setesdalsbunad, Barn og andre voksne, Laft, Loft

Fotografi ubb-kk-1622-09505

Knud Knudsen

Parti ved Haanstadli, Sætersdalen

Fjell, Elv, Dal

Fotografi ubb-kk-2127-1864

Knud Knudsen

Valle i Sætersdalen

Vei, Elv

Fotografi ubb-kk-2127-1852

Knud Knudsen

Stationen i Bykle i Sætersdal

Kvinne, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fjording, Mann, Setesdalsbunad

Fotografi ubb-kk-1622-09524

Knud Knudsen

Parti fra Valle i Sætersdalen

Elvestryk

Fotografi ubb-kk-2127-1858

Knud Knudsen

Ose i Sætersdalen

Gård, Mann, Uthus, Løe

Fotografi ubb-kk-1622-09475

Knud Knudsen

Parti af Kristiansand

By- og småsteder, Gate, Domkirke, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-kk-1622-09450

Knud Knudsen

Parti mellem Ose og Helle, Sætersdalen

Storøy sør for Langeid

Vann, Skog

Fotografi ubb-kk-2127-1828

Knud Knudsen

Parti fra Bykle, Sætersdalen

Kirke, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-2127-1872

Knud Knudsen

Byklum i Bykle, Sætersdalen

Kvinne, Gård, Fjording, Mann, Tine, Uthus, Setesdalsbunad

Fotografi ubb-kk-2127-1873

Knud Knudsen

Pige fra Sætersdal

Kvinne, Setesdalsbunad

Fotografi ubb-kk-1622-09487

Knud Knudsen

Parti fra Bykle i Sætersdal

Fjell, Vei, Elv, Dal

Fotografi ubb-kk-1622-09522

Knud Knudsen

Parti fra Halland Valle, Sætersdal

Dal, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1622-09500

Knud Knudsen

Parti ved Aarafjorden, Sætersdalen

Ved Åraksfjorden

Vei, Fjord, Hestekjerre, Skysskar, vognmann, kusk, Setesdalsbunad

Fotografi ubb-kk-1622-09469

Knud Knudsen

Aaland i Evje

Bygd, Bro, Elv

Fotografi ubb-kk-2127-1800

Knud Knudsen

Paa Kirkefærd. Dragter Fra Sætersdalen

På Helle-siden mot Straume

Kvinne, Robåt, Mann, Vann, Setesdalsbunad

Fotografi ubb-kk-2127-1836

Knud Knudsen

Bjørneraa i Sætersdalen

Gård, Elv, Dal

Fotografi ubb-kk-2127-1867

Knud Knudsen

Parti ved Hallandsfossen, Valle i Sætersdal

Fjell, Foss, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1622-09501

Knud Knudsen

Parti af Kristiansand

By- og småsteder, Dampskip, Fontene, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Folkehøyskole

Fotografi ubb-kk-1622-09449

Knud Knudsen

Parti ved Ose, Sætersdalen

Ose-Feta sør for Ose

Fjord

Fotografi ubb-kk-2127-1813

Knud Knudsen

Fennefossen i Evje

Elvestryk

Fotografi ubb-kk-2127-1799

Knud Knudsen

Ose i Sætersdalen

Vei, Vann, Uthus, Tun, Setesdalsbunad, Løe, Stue

Fotografi ubb-kk-2127-1819

Knud Knudsen

Parti af Roafjeld, Valle i Sætersdal

Fjell, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1622-09514

Knud Knudsen

Sarvfossen i Bykle, Sætersdalen

Fjell, Foss

Fotografi ubb-kk-2127-1874

Knud Knudsen

Parti ved Urviken i Bygland, Sætersdalen

Vei, Hund, Hestekjerre, Skog, Skysskar, vognmann, kusk, Setesdalsbunad

Fotografi ubb-kk-1622-09464

Knud Knudsen

Parti ved Kile

Vei, Bolighus, Vann, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-2127-1798

Knud Knudsen

Parti ved Aarokfjorden, Sætersdalen

Skysskar, vognmann, kusk, Setesdalsbunad, Karjol

Fotografi ubb-kk-2127-1810

Knud Knudsen

Sarvfossen i Bykle, Sætersdalen

Fjell, Foss

Fotografi ubb-kk-nd-1874a

Knud Knudsen

Parti mod Straume, Sætersdal

Vei, Elv

Fotografi ubb-kk-1622-09484

Knud Knudsen

Fennefossen i Evje

Bygd, Elv, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-ncx-0342

Knud Knudsen

Hjemkomsten fra Sæteren, Sætersdalen

Kvinne, Gård, Turisme, Hestekjerre, Mann, Geit, Trekasse, Setesdalsbunad, Barn og andre voksne

Fotografi ubb-kk-2127-1854

Knud Knudsen

Faraane, Sætersdalen

Elv, Skog

Fotografi ubb-kk-2127-1845

Knud Knudsen

Parti ved Fjeldskarbru, Sætersdal

Bro, Vann, Dal

Fotografi ubb-kk-1622-09494

Knud Knudsen

Stue i Sætersdal fra 16de Aarhundrede

Kvinne, Mann, Setesdalsbunad, Stue, Torvtak, Laft

Fotografi ubb-kk-1622-09504

Knud Knudsen

Parti fra Valle, Sætersdal

Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1622-09509

Knud Knudsen

Parti fra Ravndalen ved Kristianssand

Park, Fontene, Dal

Fotografi ubb-kk-2127-1794

Knud Knudsen

Parti mod Sannæsfjorden, Sætersdalen

Fjord, Elv

Fotografi ubb-kk-1622-09467

Knud Knudsen

Hallandsfossen, Valle i Sætersdal

Foss

Fotografi ubb-kk-1622-09502

Knud Knudsen

Parti ved Austad, Sætersdalen

Vika mellom Ose og Moi.

Vann, Skog

Fotografi ubb-kk-2127-1825

Knud Knudsen

Parti ved Strømme i Bygland, Sætersdalen

Elv

Fotografi ubb-kk-2127-1807

Knud Knudsen

Parti ved Vrangvik, Sætersdal

Vann, Skog

Fotografi ubb-kk-1622-09497

Knud Knudsen

Parti mod Staume, Sætersdalen

Vei, Hest, Skog, Skysskar, vognmann, kusk, Setesdalsbunad, Karjol

Fotografi ubb-kk-2127-1831

Knud Knudsen

Parti af Valle seet fra Homi, Sætersdalen

Gård, Oversiktsbilde, Dal

Fotografi ubb-kk-2127-1857

Knud Knudsen

Parti fra Valle i Sætersdalen

Gård, Bygd, Hestekjerre, Skysskar, vognmann, kusk

Fotografi ubb-kk-2127-1861

Knud Knudsen

Parti fra Veien til Ravnedalen ved Kristiansand

Elv, Dal

Fotografi ubb-kk-1622-09451

Knud Knudsen

Parti fra Bykle, Sætersdalen

Vei, Elv, Stabbestein, Dal

Fotografi ubb-kk-2127-1871