Atelier KK

Vaagsalmenningen-Bergen.

Statue, Postkort, Hest, By- og småsteder, Brostein, Personbil, Forretningsgård, Håndkjerre, Allmenning, Hestekjerre

Fotografi ubb-kk-pk-0984