Christian Christoph Andreas Lange

Avskrift av diplom datert 1409, 1. oktober (i avskriften: 1410, 5. oktober). Håvardstad (Holstad) Ås (Akershus)

1409-10-01

To menn gjør kjent at abbed Bjarne på Hovedøya bygslet gårdene Verp og Skreipin i Haug sokn i Eiker til Agmund Saukeson.

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Leieforhold, Biskop, 1400-tallet, Leiekontrakt

Diplom ubb-diplom-0073

Avskrift av diplom datert 1474, 1. februar. Hovedøya (Oslo)

1474-02-01

Birgitta Ølreksdatter, abbedisse på Hovedøya, confessir Ketil Benktssøn gir sammen med alle nonner og munker på Hovedøya hr. Alf Knudsen kvittering for klostrets inntekter fra Andenes og Sunnfjord len for de år han har dem ...

Nonne, Middelalderen, Skatt, Diplomer, Kirkehistorie, 1400-tallet, Munk

Diplom ubb-diplom-0157

Christian Christoph Andreas Lange

Avskrift av diplom datert 1247, 29. september. Oslo

1247-09-29

Avskrift av Chr. Lange etter original i Det Danske Geheimarkiv. Vilhelm, biskop av Sabina og pavelig legat, pålegger biskopen av Oslo å forsvare Cistercienserne på Hovedøya mot alle forutsettelser, og anvende kirkens straff mot foruretterne.

Middelalderen, Kloster, Diplomer, 1200-tallet, Klostervesen, Paver, Kirkestraff, Munkeorden, Cistercienserordenen

Diplom ubb-diplom-0001