Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ]

Landhandleriet til høyre. Anlegget bygget 1916 - 1920.

Vei, Hestekjerre, Mann, Jente, Telefonstolpe, Landhandel, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-160-011

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik]

A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik

Dampskip, Kaianlegg, Lekter, Fraktefartøy, Kran, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-035

Atelier KK

Den Norske Superfosfatfabrikk, Knarrevik

Arbeider, Dampskip, Seilskip, Kaianlegg, Kran, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-001

Atelier KK

[Parti fra Knarrevik, 1916]

Parti fra Knarrevik, 1916

Vei, Bolighus, Vann, Flaggstang, Telefonstolpe

Fotografi ubb-kk-n-225-039

Atelier KK

[Interiør fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

Interiør fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916

Arbeider, Fabrikkhall, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-036

Atelier KK

[Interiør fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik]

1916-10-21

Interiør fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik

Arbeider, Stillas, Fabrikkhall, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-025

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrikk, Knarrevik]

Anlegget bygget 1916 - 1920.

Kontor, Office, Fjord, Bolighus, Tak, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-160-014

Atelier KK

[Interiør fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

Interiør fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916

Fabrikkhall, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-029

Atelier KK

Fra fabrikkhallen til A/S Den Norske Superfosfatfabrikk, Knarrevik ca. 1918

Fra fabrikkhallen til A/S Den Norske Superfosfatfabrikk, Knarrevik ca. 1918

Arbeider, Fabrikkhall, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-160-022

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918]

Kaianlegg, Lasteskip, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-160-015

Atelier KK

[Interiør fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

Interiør fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916

Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-037

Atelier KK

[Knarrevik. Parti fra havneområdet 1916]

1916-10-21

Knarrevik. Parti fra havneområdet 1916

Mann, Kaianlegg, Lekter, Fraktefartøy, Stillas, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-019

Atelier KK

Admiminstrasjonsbygget til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Admiminstrasjonsbygget til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Kontor, Office, Inngangsparti, Vindu, Ark, Tak, Rørgate, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-160-020

Atelier KK

[Boligområde ved A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918]

Boligområde ved A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Fjord, Bolighus, Inngangsparti, Tak, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-160-016

Atelier KK

[Fabrikkområdet til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1916]

Fabrikkområdet til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1916

Fjord, Kaianlegg, Fraktefartøy, Industriutbygging, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-160-017

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Den Norske Superfosfatfabrik]

Kaianlegg, Fraktefartøy, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-lbl-08903

Atelier KK

[Fabrikkområdet ved A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918]

Fabrikkområdet ved A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Brakke, Bolighus, Valmtak, Rørgate, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-160-018

Atelier KK

Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik

Robåt, Dampskip, Kaianlegg, Tønne, Lekter, Kran, Anleggsbane, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-005

Atelier KK

Fra fabrikkområdet til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Fra fabrikkområdet til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Kaianlegg, Tønne, Lasteskip, Anleggsbane, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-160-025

Atelier KK

Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik

Fjord, Dampskip, Seilskip, Kaianlegg, Kran, Anleggsbane, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-004

Atelier KK

[Parti fra Knarrevik, 1916]

1916-10-21

Parti fra Knarrevik, 1916

Bolighus, Rørgate, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-020

Atelier KK

[Parti fra Knarrevik. Den norske superfosfatfabrik]

Parti fra Knarrevik. Den norske superfosfatfabrik

Dampskip, Kaianlegg, Skorstein, Boligfelt, Havnesilo, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-011

Atelier KK

[A/S Knarrevik Boligselskap]

A/S Knarrevik Boligselskap

Portal, Bolighus, Balkong, Telefonstolpe, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-012

Atelier KK

Detalj av varemærke

Detalj av varemerket Norsk Superfosfat fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik

Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-160-008

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ]

Til høyre: Landhandleri og Kontorbygning. Anlegget bygget 1916 - 1920.

Kontor, Office, Landhandel, Anleggsbane, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-160-010

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik]

Anlegget bygget 1916 - 1920.

Kontor, Office, Snø, Landhandel, Anleggsbane, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Kolonialforretninger

Fotografi ubb-kk-n-160-012

Atelier KK

Fra utskipningskaien til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Fra utskipningskaien til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Kaianlegg, Oljefat, Kran, Lasteskip, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-160-028

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabriks arbeiderboliger]

A/S Den Norske Superfosfatfabriks arbeiderboliger

Bolighus, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-008

Atelier KK

Fra utskipningskaien til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Fra utskipningskaien til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Kaianlegg, Kran, Lasteskip, Havnesilo, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-160-027

Atelier KK

[Fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

Fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916

Bolighus, Industriutbygging, Rørgate, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-030

Atelier KK

[Parti fra Knarrevik. Arbeiderboliger]

Parti fra Knarrevik. Arbeiderboliger

Brakke, Bolighus, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-010

Atelier KK

[Fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

1916-10-21

Fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916

Vei, Bolighus, Telefonstolpe, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-024

Atelier KK

[Fra byggingen av A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

1916-10-21

Fra byggingen av A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916

Fjord, Kaianlegg, Stillas, Industriutbygging, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-018

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916

Bolighus, Kaianlegg, Rørgate, Havnesilo, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-034

Atelier KK

Fra utskipningshavnen til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Fra utskipningshavnen til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Arbeider, Kaianlegg, Tønne, Sekk, Lasteskip, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-160-024

Atelier KK

[Parti fra A/S Den Norske Suoerfosfatfabrik, Knarrevik]

1916-10-21

Parti fra A/S Den Norske Suoerfosfatfabrik, Knarrevik

Arbeider, Kaianlegg, Skur, Industriutbygging, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-021

Atelier KK

[Fra byggingen av A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

1916-10-21

Fra byggingen av A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916

Fjord, Mann, Kaianlegg, Stillas, Industriutbygging, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-017

Atelier KK

[Fra byggingen av A/S Den Norske Superfosfatfabrik 1916]

Fra byggingen av A/S Den Norske Superfosfatfabrik 1916

Fjell, Bolighus, Vann, Industriutbygging, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-016

Atelier KK

Knarrevik

Kontor, Office, Kaianlegg, Rørgate, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-006

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ]

Fjord, Kaianlegg, Lekter, Fraktefartøy, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-160-009

Atelier KK

[Parti fra Knarrevik. Bygging av fabrikken.]

1916-10-21

Parti fra Knarrevik. Bygging av fabrikken.

Arbeider, Stillas, Industriutbygging, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-014

Atelier KK

[Fra byggingen av A/S Den Norske Superfosfatfabrik 1916]

1916-10-21

Fra byggingen av A/S Den Norske Superfosfatfabrik 1916

Kaianlegg, Lekter, Stillas, Industriutbygging, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-023

Atelier KK

[Parti fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik. Bygging av anlegget.]

1916-10-21

Parti fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik. Bygging av anlegget.

Kaianlegg, Lekter, Stillas, Industriutbygging, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-013

Atelier KK

[Fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik]

Fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik

Kontor, Office, Fjord, Brakke, Kaianlegg, Kran, Skorstein, Rørgate, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-032

Atelier KK

Utskipningshavnen til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Utskipningshavnen til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Kaianlegg, Lasteskip, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-160-026

Atelier KK

[Fra byggingen av A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

Fra byggingen av A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916

Fjord, Vei, Industriutbygging, Landhandel, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Kolonialforretninger

Fotografi ubb-kk-n-225-028

Atelier KK

[Fabrikkområdet til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918]

Fabrikkområdet til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Kaianlegg, Rørgate, Anleggsbane, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-160-019

Atelier KK

[Fra byggingen av A/S Den Norske Superfosfatfabrik. Knarrevik 1916]

1916-10-21

Fra byggingen av A/S Den Norske Superfosfatfabrik. Knarrevik 1916

Kaianlegg, Grunnmur, Industriutbygging, Anleggsbane, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-022

Atelier KK

[Parti fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik]

Parti fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik

Skorstein, Landhandel, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Kolonialforretninger

Fotografi ubb-kk-n-225-009

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916

Dampskip, Kaianlegg, Skorstein, Boligfelt, Havnesilo, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-033

Atelier KK

[Parti fra Knarrevik, 1916]

1916-10-21

Parti fra Knarrevik, 1916

Bolighus, Mann, Tønne, Skur, Gjødningsstoffer, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-015

Atelier KK

[Parti fra Knarrevik. Arbeiderboliger]

Parti fra Knarrevik. Arbeiderboliger

Bolighus, Telefonstolpe, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-038

Atelier KK

[Fabrikkområdet til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca 1918]

Fabrikkområdet til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca 1918

Kaianlegg, Lasteskip, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-160-021

Atelier KK

Fra fabrikkhallen til A/S Den Norske Superfosfatfabrikk, Knarrevik ca. 1918

Fra fabrikkhallen til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Arbeider, Fabrikkhall, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-160-023

Atelier KK

Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik

Seilskip, Kaianlegg, Lekter, Fraktefartøy, Anleggsbane, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-003

Atelier KK

Knarrevik pr. Bergen (Den Norske Superfosfatfabrik)

Kaianlegg, Lekter, Fraktefartøy, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-002

Atelier KK

Knarrevik pr. Bergen (Den Norske Superfosfatfabriks arbeiderbolig)

Vei, Bolighus, Telefonstolpe, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-007

Atelier KK

[Fra Knarrevik 1916]

Fra Knarrevik 1916

Fjell, Fjord, Husmannsplass, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-225-031

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik]

Kontorbygning, fabrikbygningen. A/S Knarrevik (sildeolje). I forgrunnen en del av de eldre bygningene.Anlegget bygget 1916 - 1920.

Kontor, Office, Fjord, Brakke, Dampskip, Kaianlegg, Rørgate, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-160-013