Atelier KK

[Lastebil med kontorutstyr, utenfor Bergens Tidende]

Lastebil med kontorutstyr, utenfor Bergens Tidende

Kontormaskiner og -utstyr, Avis, Lastebil, Skrivemaskin, Kontormaskiner og rekvisita

Fotografi ubb-kk-n-324-033

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Tidendes lokaler ca. 1921]

Arbeider, Avis, Trykkeri, Bladekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-221-017

Atelier KK

[Interiør, trolig fra Bergens Tidende]

Arbeider, Avis, Trykkeri, Bladekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-221-020

Atelier KK

[Nygårdsgaten 5 ca. 1921]

Ungdom, Avis, Balkong, Trikkeskinner, Vindu, Ark, Sveitserstil, Bladekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-221-012

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Tidendes lokaler ca. 1921]

Arbeider, Avis, Trykkpresse, Bladekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-221-015

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Tidende ca. 1921]

Arbeider, Avis, Vindu, Trykkeri, Bladekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-221-018

Atelier KK

[Interiør fra setteriet til Bergens Tidende ca. 1921]

Arbeider, Avis, Taklampe, Settekasse, Bladekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-221-013

Atelier KK

[Nygårdsgaten 5 ca. 1921]

Arbeider, Avis, Trykkpresse, Bladekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-221-016

Atelier KK

[Interiør fra setteriet til Bergens Tidende ca. 1921]

Interiør fra setteriet til Bergens Tidende ca. 1921

Arbeider, Avis, Setteri, Bladekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-221-019

Atelier KK

[Bergens Tidende, Nygårdsgaten]

Bergens Tidende, Nygårdsgaten

Avis, Gate, By- og småsteder, Brostein, Trikkeskinner

Fotografi ubb-kk-n-315-106

Atelier KK

[Parti fra Nygårdsgaten med Johanneskirken i bakgrunnen ca. 1921]

Parti fra Nygårdsgaten med Johanneskirken i bakgrunnen ca. 1921

Skole, Avis, Bolighus, Gate, Katolsk kirke, Oversiktsbilde, Klokketårn, Skoler, Bladekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-226-025

Atelier KK

[Lastebil med kontorutstyr, utenfor Bergens Tidende]

Lastebil med kontorutstyr, utenfor Bergens Tidende

Kontormaskiner og -utstyr, Ungdom, Avis, Lastebil, Trikkeskinner, Sjåfør, Skrivemaskin, Kontormaskiner og rekvisita

Fotografi ubb-kk-n-324-032

Atelier KK

[Interiør fra ekspedisjonen i Bergens Tidende]

Interiør fra ekspedisjonen i Bergens Tidende

Kvinne, Kvinner i arbeid, Avis, Mann, Skranke, Bladekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-364-001

Atelier KK

[Interiør fra setteriet til Bergens Tidende ca. 1921]

Arbeider, Avis, Settekasse, Bladekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-221-014

Ukjent

[Nygårdsgaten]

Kvinne, Bygninger, Vei, Katolsk kirke

Fotografi ubb-bs-ok-01309