Olai Schumann Olsen

[Marken]

Marken

Kvinne, By- og småsteder, Bolighus, Gate, Mann, Damehatt, Restaurant/Kafe, Kåpe, Arbeidsklær, Trehusbebyggelse by, Brostein, Håndkjerre, Striesekk, Caféer & restaurationer

Fotografi ubb-so-0729

Gustav Brosing

Jubilanten Marken går inn og hilser sine gamlekarer

1959-06-07

Markens Bataljon feirer 100 års jubileum 7. juni 1959

Buekorps, Jubileum, Tromme, Bydekorasjon, Klarinett, Skolekorps

Fotografi ubb-bros-05505

Olav Espevoll

[Parti fra Marken]

Parti fra Marken

Møbelforretning, Gatelys, Bolighus, Mann, Gutt, Brostein, Flaggstang, Steintrapp, Salmaker

Fotografi ubb-bros-04962

Gustav Brosing

Lungegårdsgaten (9) Marken

1957-08-10

Lungegårdsgaten (9) Marken

Gate, Butikk, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-bros-00073

Atelier KK

[Parti fra Marken]

Gatelys, Bolighus, Gate, Barnevogn, Butikk, Barber- og frisørsalong, Trehusbebyggelse by, Brostein

Fotografi ubb-kk-n-407-057

Olai Schumann Olsen

[Markens Tverrgate]

Markens Tverrgate

By- og småsteder, Gate, Mann, Trehusbebyggelse by, Kumlokk, Sixpence, Murhus, Dress, Foderstoffe

Fotografi ubb-so-0326

Olai Schumann Olsen

[Marken]

Marken

By- og småsteder, Gate, Trehusbebyggelse by, Brostein, Tobakkhandel, Cigar- & tobaksforretninger

Fotografi ubb-so-0740

Ukjent

[Grønnevold 18, Marken]

Grønnevold 18, Marken

Bolighus, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-bros-01810

Gustav Brosing

Marken

By- og småsteder, Gate, Butikk, Trehusbebyggelse by, Brostein, Tobakkhandel, Murhus, Frisør

Fotografi ubb-bros-01843

Gustav Brosing

Marken - Markens Tverrgate

1957-08-10

By- og småsteder, Bolighus, Gate, Butikk, Trehusbebyggelse by, Brostein, Bakeriutsalg

Fotografi ubb-bros-00075

Olai Schumann Olsen

Indgang til St. Jørgens Hospital fra Marken

By- og småsteder, Port, Hospital, Brostein

Fotografi ubb-so-0079

Olai Schumann Olsen

Indgang til St. Jørgens Hospital fra Marken

By- og småsteder, Port, Hospital, Brostein

Fotografi ubb-so-2353

Gustav Brosing

Lungegårdsgaten 9

1957-08-10

Gårdsplassen sett mot Lungegårdsgaten

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Gårdsplass, Steinhelle

Fotografi ubb-bros-00071a

Gustav Brosing

Marken sett fra Nygaten

By- og småsteder, Gate, Barnevogn, Butikk, Trehusbebyggelse by, Brostein, Murhus

Fotografi ubb-bros-00245b

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kaigaten. Lille Lungegårdsvann. Marken]

1963-06-06

Kaigaten. Lille Lungegårdsvann. Marken

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-109212

Olai Schumann Olsen

[Lungegårdsgaten, Marken]

Lungegårdsgaten, Marken

Gatelys, Personbil, By- og småsteder, Bolighus, Gate, Mann, Brostein, Hverdagsklær

Fotografi ubb-so-0308

Gustav Brosing

Marken

1959-06-07

Marken pyntet. Markens Bataljons 100 års jubileum

By- og småsteder, Flag, Flagg, Gate, Butikk, Jubileum, Reklameskilt, Klokke/ur, Brostein, Renseri, Bydekorasjon

Fotografi ubb-bros-03299

Norvin Reklamefoto

P. Knudsen & Søn

1960-04-12

Møbelfabrikk

Fotografi ubb-nor-k-0336

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Jernbanestasjonen. Nonneseterkvartalet. Busstasjonen]

1970-08-24

Jernbanestasjonen. Nonneseterkvartalet. Busstasjonen

Flyfoto, Jernbanestasjon, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Oversiktsbilde, Bibliotekbygning, Busstasjon

Fotografi ubb-w-f-204896

Gustav Brosing

Markens bataljon er 100 år.

1959-06-07

Marken pyntet. Markens Bataljons 100 års jubileum

Møbelforretning, By- og småsteder, Flag, Flagg, Gate, Jubileum, Reklame, Bydekorasjon

Fotografi ubb-bros-03318b

Widerøe's Flyveselskap A/S

Jernbanestasjonen - Bergen

Flyfoto, By- og småsteder, Jernbanestasjon, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-005038

Gustav Brosing

Marken

1959-06-07

Marken pyntet. Markens Bataljons 100 års jubileum

By- og småsteder, Flag, Flagg, Butikk, Jubileum, Brostein, Trebygning, Gatedør, Bydekorasjon

Fotografi ubb-bros-03304

Marken Bergen

Personbil, Forretningsgård

Fotografi ubb-bs-ok-01927

[Lungegårdsgaten, Lungegårdsgaten 9: Leif Andersen,barber]

Lungegårdsgaten, Lungegårdsgaten 9: Leif Andersen,barber

Bolighus, Barber- og frisørsalong, Brostein, Sadelmaker- & tapetserforretning

Fotografi ubb-bros-04900

[Lungegårdsgaten, Marken]

Lungegårdsgaten, Marken

Møbelforretning, Gatelys, Bolighus

Fotografi ubb-bros-04963

Gustav Brosing

Marken

1959-06-07

Marken pyntet. Markens Bataljons 100 års jubileum

By- og småsteder, Flag, Flagg, Bolighus, Butikk, Jubileum, Trehusbebyggelse by, Brostein, Trebygning, Våpenhandel

Fotografi ubb-bros-03305

Norvin Reklamefoto

P. Knudsen & Søn

1960-04-12

Møbelfabrikk

Fotografi ubb-nor-k-0337

Gustav Brosing

Marken

1959-06-07

Marken pyntet. Markens Bataljons 100 års jubileum

Gatelys, By- og småsteder, Bolighus, Gate, Butikk, Jubileum, Brostein, Trapp, Hydrant, Bydekorasjon

Fotografi ubb-bros-03300

Olai Schumann Olsen

[Markens Tverrgate]

Markens Tverrgate

By- og småsteder, Bolighus, Gate, Mann, Trehusbebyggelse by, Brostein, Bakeri, Murhus, Dress, Herrehatt, Korn og melhandel, Konditori, Konditorier og utsalg, Foderstoffe

Fotografi ubb-so-0845

Gustav Brosing

Marken

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Trapp, Gatedør

Fotografi ubb-bros-01848

Gustav Brosing

Lungegårdsgaten 9

1957-08-10

Lungegårdsgaten 9 fra gårdsplassen

Bolighus, Trehusbebyggelse by, Gårdsplass, Steinhelle

Fotografi ubb-bros-00071b

Gustav Brosing

Marken

By- og småsteder, Bolighus, Gate, Trehusbebyggelse by, Stakittgjerde

Fotografi ubb-bros-01847

[Marken]

Marken

Bolighus, Trehusbebyggelse by, Brostein

Fotografi ubb-bros-04964

Ukjent

[Grønnevold, Marken??]

Grønnevold, Marken??

Brann, Trehusbebyggelse by, Uthus, Bakgård, Stige

Fotografi ubb-bros-08002

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kaigaten. Lille Lungegårdsvann. Marken]

1963-06-06

Kaigaten. Lille Lungegårdsvann. Marken

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-109213

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Jernbanestasjonen. Hotel Terminus]

1970-08-24

Jernbanestasjonen. Hotel Terminus

Flyfoto, Jernbanestasjon, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204877

Gustav Brosing

Marken

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Steinhelle, Inngangsparti, Gatedør

Fotografi ubb-bros-01846

Gustav Brosing

Marken

1959-06-07

Marken pyntet. Markens Bataljons 100 års jubileum

By- og småsteder, Flag, Flagg, Bolighus, Gate, Mann, Jubileum, Brostein, Bydekorasjon

Fotografi ubb-bros-03306

Gustav Brosing

Marken, Buekorpsjubileum

1959-06-07

Marken pyntet. Markens Bataljons 100 års jubileum

Gatelys, Barn, By- og småsteder, Bolighus, Mann, Butikk, Jubileum, Paraply, Frakk, Regntøy, Sydvest, Bydekorasjon

Fotografi ubb-bros-03308

Norvin Reklamefoto

Olsen, T. Kjelstrup

1954-12-20

Interiør, Lampe, Speil, Speilfabrikk

Fotografi ubb-nor-o-0045

Gustav Brosing

Grønnevold 9

1957-06-13

Grønnevold 9. Baksiden mot Marken

Bolighus, Trehusbebyggelse by, Steinhelle

Fotografi ubb-bros-00118a