K. Knudsen & Co

Trondhjem: Fossestuen ved Lerfossen

Vei, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-ncx-0339

K. Knudsen & Co

Trondhjem: Fossestuen ved Lerfossen

Fotografi ubb-kk-ncx-0338