Gustav Brosing

Hjørnet Solheims Tverrgate/Garvergaten

1959-06-20

Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-bros-02954

Atelier KK

[Bolighus. En murgård og et lite trehus ca. 1920]

Garvergaten 10 A, trehuset til høyre er nr 8

Vindu, Balkong, Gutt, Boy, Trehusbebyggelse by, Murbolig, Karnapp

Fotografi ubb-kk-n-206-016

Gustav Brosing

Garvergaten

1959-06-20

Bolighus, Residential Building, Lagerhus

Fotografi ubb-bros-02955

Gustav Brosing

Garvergaten 11

1959-06-20

Garvergaten 11. (Tverrgaten mellom Solh. T.v.gate og Garvergaten)

Bolighus, Residential Building, Murhus

Fotografi ubb-bros-02953