Samlinger knyttet til Telemark

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0777-B

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 19: [Drikkehorn, til Kjøbs i Tellemarken.]

1839-08-29

Én av ca. 100 delvis nummererede løse blader. (Følgende nr. mangler: 31 og 55).

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-a-019

Catharine Hermine Kølle

'Fladdal'

Flatdal i Telemark. Trolig malt i 1840-årene.

Prospekt, Akvarell, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000517

Knut Fægri

Iliciana II. Dagbok fra Sernander-ekskursjonen 1931.

Botaniske feltbøker og notatbøker etter professor Knut Fægri.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2072-b-017

Brev til Per Kramer fra Kihle, Harald (1905- )

1944-07-04

Brev

Norge, Kunst, Maling

Brev ubb-ms-1809-06-7

Konrad Maurer

Brev

1893-08-31

1800-tallet

Manuskript ubb-ms-0652-b-a-15