Atelier KK

[Parti fra Engen ca. 1921]

Parti fra Engen ca. 1921

Vindu, Gatelys, Gate, Bolighus, Residential Building, Valmtak, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Begravelsesbyrå, Begravelsesbureauer

Fotografi ubb-kk-n-219-012

Atelier KK

[Parti fra Engen ca. 1921]

Parti fra Engen ca. 1921

Vindu, Inngangsparti, Bolighus, Residential Building, Skomaker, Vaskeri, Bilforretning, Automobilforretninger og rekvisita, Skomakere - skotøiforretninger, Vaskerier

Fotografi ubb-kk-n-219-013