Widerøe's Flyveselskap A/S

[Osvegen 120, 124…]

1961-05-17

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017217

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ved Kalandsvatnet]

1955-06-02

Tunet på Nedre Sandven.

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080801

Atelier K. Knudsen

[Hestekjøretur ved Kalandsvatnet]

Fotografert fra Osvegen mot Kalandsvatnet. Fotograf har stått nær dagens adresse Osvegen 188 Kusken skal være Nils Olson Hatlestad

Kvinne, Hest, Kusk, Trille

Fotografi ubb-kk-ncn-0502

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandsdalen]

1955-06-02

Dagens Osvegen 416

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080772

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øvre Sanden]

1955-06-02

Ved dagens Osvegen 250

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080777

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Øvre Sandven]

1955-06-02

Ved dagens Osvegen 250

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080804

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kaland]

1961-05-20

Osvegen 342

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-020012

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kaland]

1955-06-02

Kaland gårdstun Bontveitvegen til venstre, Austevoll I bakgrunnen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080770

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandsvatnet]

1955-06-02

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080776