Kopi av en gammel Fortegnelse over Jordegods tilhørende St. Stephans Hospital i Tønsberg

4°. 7 beskrevne blader. H.

Norge, Middelalderen, Fortegnelse, Tønsberg, Jordegods

Manuskript ubb-ms-0188-e