Diplom datert 1430, desember, Vossevangen (Voss, Hordaland)

Datert «manedagen før Niclasmesso» (6. desember), uten år. Om sannsynlig årstall jfr, Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 845, der brevet er trykt

Middelalderen, Diplomer, Rettssak, Eiendomsforhold, Dom, 1400-tallet, Lagmenn

Diplom ubb-diplom-0099