Widerøe's Flyveselskap A/S

[Dolvik]

1961-08-23

Dolvik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053572

Skolebarnsoppskrifter - spørreskjema fra Skarpsno i Fana herad

Stedsnavn fra Skarpsno var kjøpt fra gården Dolvik

Stedsnavn, Barn

Manuskript ubb-ms-utst-0174

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Dolvik]

1961-08-23

Dolvik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053675

Widerøe's Flyveselskap A/S

Dolviken "Shell"

1954-08-20

Shell, Dolvik

Flyfoto, Oversiktsbilde, Oljetank, Tankanlegg

Fotografi ubb-w-sh-078509

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Dolvikflaten]

1962-06-07

Dolvikflaten

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072353

Widerøe's Flyveselskap A/S

Dolviken "Shell"

1954-08-20

Shell, Dolviken

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Oljetank, Tankanlegg

Fotografi ubb-w-sh-078508

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Dolvik]

1961-08-23

Dolvik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053678

Leif M. Endresen

Prins Eugen og Admiral Hipper

Krigsskip

Fotografi ubb-bs-fol-00162-012e

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Dolvik]

1961-08-23

Dolvik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053679

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Dolvik]

1961-08-23

Dolvik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053527

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Dolvikflaten]

1961-08-23

Dolvikflaten

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053528

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Dolvik]

1962-06-07

Dolvik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072350

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Dolvik]

1961-08-23

Dolvik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053529

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Dolvik]

1962-06-07

Dolvik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072352

Leif Endresen

Bismarck

Bismarck i Dolviken. Senket 21.05.1941

Krigsskip, Slagskip

Fotografi ubb-bs-fol-00162-012b

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Dolvik]

1961-08-23

Dolvik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053677

[Bismarck]

Krigsskip, Slagskip

Fotografi ubb-bs-fol-00162-012d

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Dolvik]

1962-06-07

Dolvik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072351

Leif M. Endresen

Krysserne Prinz Eugen og Lützow

Andre verdenskrig, Krigsskip, Krysser, Okkupasjonsmakt

Fotografi ubb-bs-fol-00162-012f

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Dolvik]

1961-08-23

Dolvik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053525

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Dolvik]

1961-08-23

Dolvik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053676