Ole Johnsen

Brev til Johannes C. Skaasim, Balestrand, fra Ole Johnsen, Madison, Wisconsin, 6. desember 1854,

1854-12-06

Pionerliv, Emigrasjon, Utvandrere, Emigranthistorie, Utvandring, Utvandring til Amerika, Norsk-amerikanere

Brev ubb-ms-1555-04-a

K. Langeland

Amerikabrev. Avskrift av brev, d. Yorkvell 13 . april 1845 fra K. Langeland til hans mor

1845-04-13

Originalbrev + maskinskrevet kopi

Pionerliv, Emigrasjon, Utvandrere, Emigranthistorie, Utvandring, Utvandring til Amerika, Norsk-amerikanere

Brev ubb-ms-1924-g