Einar Helmers-Olsen

"Bergens Haandværks- og Industriforening"

Oppførelse av Bergens Haandværks- og Industriforening nybygg på Veiten 3

Bygninger, Lastebil, Byggeplass, Building site, Tregjerde

Fotografi ubb-bs-ok-21427

Ukjent

[Veiten 3]

"Gestapohuset". Bergen Haandverk og Industriforeningens hus bare delvis ferdig innredet da tyskerne besatte det den 9. april 1940.

Andre verdenskrig, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Okkupasjonsmakt, Gestapo

Fotografi ubb-ohk-020-028

Atelier K. Knudsen

[Hildemors danseskole]

Kvinne, Woman, Mann, Man, Dans, Danseskole

Fotografi ubb-kk-n-439-016

Einar Helmers-Olsen

"Bergens Haandværks- og Industriforening"

Oppførelse av Bergens Haandværks- og Industriforening nybygg på Veiten 3

Bygninger, Lastebil, Byggeplass, Building site, Tregjerde

Fotografi ubb-bs-ok-21424

Einar Helmers-Olsen

"Bergens Haandværks- og Industriforening"

Oppførelse av Bergens Haandværks- og Industriforening nybygg på Veiten 3

Bygninger, Byggeplass, Building site, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21431

Einar Helmers-Olsen

"Bergens Haandværks- og Industriforening"

Oppførelse av Bergens Haandværks- og Industriforening nybygg på Veiten 3

Byggeplass, Building site

Fotografi ubb-bs-ok-21439

Einar Helmers-Olsen

"Bergens Haandværks- og Industriforening"

Oppførelse av Bergens Haandværks- og Industriforening nybygg på Veiten 3

Bygninger, Bil, Car, Byggeplass, Building site, Tregjerde, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21436

Atelier KK

Bergen 1926.

Gatelys, Postkort, Snø, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Oversiktsbilde, Overview, Brakker, Forretningsgård, Gjenreising og sanering, Maskinforretninger

Fotografi ubb-kk-pk-1766

Einar Helmers-Olsen

"Bergens Haandværks- og Industriforening"

Oppførelse av Bergens Haandværks- og Industriforening nybygg på Veiten 3

Bygninger, Byggeplass, Building site, Tregjerde, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21438

Einar Helmers-Olsen

"Bergens Haandværks- og Industriforening"

Registreringsnummer O-2233 finnes i kjøretøyregisteret

Bygninger, Lastebil, Byggeplass, Building site, Tregjerde

Fotografi ubb-bs-ok-21440

Atelier KK

[Hildemors danseskole]

Hildemors danseskole holdt til i lokalet til Bergens Haandværks- og Industriforeningen, Veiten 3

Kvinne, Woman, Mann, Man, Dans, Danseskole

Fotografi ubb-kk-n-439-015

Einar Helmers-Olsen

"Bergens Haandværks- og Industriforening"

Oppførelse av Bergens Haandværks- og Industriforening nybygg på Veiten 3

Byggeplass, Building site

Fotografi ubb-bs-ok-21432

Einar Helmers-Olsen

"Bergens Haandværks- og Industriforening"

Oppførelse av Bergens Haandværks- og Industriforening nybygg på Veiten 3

Byggeplass, Building site

Fotografi ubb-bs-ok-21429

Ukjent

["Gestapohuset" er overtatt av H.V. styrkene.]

"Gestapohuset" er overtatt av H.V. styrkene.

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Gevær

Fotografi ubb-ohk-012-025

Ukjent

[Tysk vakt ved inngangen til "Gestapohuset".]

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Andre verdenskrig, Okkupasjonsmakt, Guard soldier, Vaktsoldat, Gestapo

Fotografi ubb-ohk-020-030

Einar Helmers-Olsen

"Bergens Haandværks- og Industriforening"

Oppførelse av Bergens Haandværks- og Industriforening nybygg på Veiten 3

Lastebil, Byggeplass, Building site, Gravemaskin

Fotografi ubb-bs-ok-21430

Einar Helmers-Olsen

"Bergens Haandværks- og Industriforening"

Oppførelse av Bergens Haandværks- og Industriforening nybygg på Veiten 3

Bygninger, Byggeplass, Building site, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21428

Einar Helmers-Olsen

"Bergens Haandværks- og Industriforening"

Oppførelse av Bergens Haandværks- og Industriforening nybygg på Veiten 3

Bygninger, Byggeplass, Building site, Tregjerde, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21433

Atelier KK

[Markens Bataljons 90 års jubileum]

1949-05-29

Interiør, Interior, Buekorps, Blomsterdekorasjon, Jubileum, Medalje, Buekorpsgutter, Festmiddag

Fotografi ubb-kk-n-435-003

Einar Helmers-Olsen

"Bergens Haandværks- og Industriforening"

Oppførelse av Bergens Haandværks- og Industriforening nybygg på Veiten 3

Byggeplass, Building site, Gravemaskin

Fotografi ubb-bs-ok-21434

Einar Helmers-Olsen

"Bergens Haandværks- og Industriforening"

Oppførelse av Bergens Haandværks- og Industriforening nybygg på Veiten 3

Bygninger, Lastebil, Byggeplass, Building site, Tregjerde, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21437

Atelier KK

[Hildemors danseskole]

Hildemors danseskole holdt til i lokalet til Bergens Haandværks- og Industriforeningen, Veiten 3

Barn, Child, Jente, Girl, Dans, Gutt, Boy, Danseskole

Fotografi ubb-kk-n-439-013

Gustav Brosing

Veiten - Ole Bulls plass

By- og småsteder, Cities and villages, Park, Folkeliv, Parkbenker

Fotografi ubb-bros-05404

Widerøe's Flyveselskap A/S

[DNS. Engen. Kalmarhuset]

1964-08-11

DNS. Engen. Kalmarhuset

Flyfoto, Aerial photo, Teater, Park, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-143521

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bergen sentrum]

1961-08-19

Bergen sentrum

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-139484

Atelier K. Knudsen

[Hildemors danseskole]

Hildemors danseskole holdt til i lokalet til Bergens Haandværks og Industriforeningen, Veiten 3

Kvinne, Woman, Mann, Man, Dans, Danseskole

Fotografi ubb-kk-n-439-016

Atelier KK

[Markens Bataljons 90 års jubileum]

1949-05-29

Soldatfest med pølser, is, kake og brus i Håndverkerforeningen

Interiør, Interior, Buekorps, Blomsterdekorasjon, Jubileum, Medalje, Buekorpsgutter, Festmiddag

Fotografi ubb-kk-n-435-003

Rolf Norvin

[Gestapohuset ryddes.]

Gestapohuset i Veiten i Bergen ryddes like etter frigjøringen. Her ble 800 til 900 fanger utsatt for voldelige avhør av Gestapo, der de ble bundet og hengt opp i kjøttkroker i kjelleren eller i kontorer ...

Andre verdenskrig, By- og småsteder, Cities and villages, Crowd, Folkemengde, Gestapo

Fotografi ubb-ohk-013-013

Einar Helmers-Olsen

"Bergens Haandværks- og Industriforening"

Oppførelse av Bergens Haandværks- og Industriforening nybygg på Veiten 3

Byggeplass, Building site

Fotografi ubb-bs-ok-21435

Einar Helmers-Olsen

"Bergens Haandværks- og Industriforening"

Oppførelse av Bergens Haandværks- og Industriforening nybygg på Veiten 3

Bygninger, Lastebil, Byggeplass, Building site, Tregjerde

Fotografi ubb-bs-ok-21440

Atelier KK

[Hildemors danseskole]

Hildemors danseskole holdt til i lokalet til Bergens Haandværks- og Industriforeningen, Veiten 3

Barn, Child, Jente, Girl, Dans, Gutt, Boy, Danseskole

Fotografi ubb-kk-n-439-012

Atelier KK

[Markens Bataljons 90 års jubileum]

1949-05-29

Festmiddag i Håndverkerforeningen

Interiør, Interior, Buekorps, Blomsterdekorasjon, Jubileum, Festmiddag

Fotografi ubb-kk-n-435-004