Knud Knudsen

Skydsskiftet Stuen, Opdal.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Tregjerde, Steinmur

Fotografi ubb-kk-1318-1339

Knud Knudsen

Parti fra Opdal

Kvinne, Barneklær, Barn og mor, Jente, Gutt, Hverdagsklær, Flettet korg, Skaut, Søsken, Rokk, Spinning

Fotografi ubb-kk-ns-1419

Knud Knudsen

Skydsskiftet Ausberg.

Knudsens mørkeromstelt plassert mellom de to byggene. Ulsberg skysstasjon

Hest, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hestekjerre, Skysskar, vognmann, kusk, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-1318-1335

Knud Knudsen

Parti ved Okla Bro mellem Ausberg og Stuen, Opdal.

Ausberg, dagens Ulsberg

Elv, Skog

Fotografi ubb-kk-1318-1337

Knud Knudsen

Parti ved Orkla Bro mellem Ausberg og Stuen, Opdal

Gammel bro over elven. Ikke dagens Orkla bro som ble bygget i 1921 ved etablering av Dovrebanen. Ausberg er trolig betegnelsen for dagens Ulsberg

Bro, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-1336

Knud Knudsen

Skydsskiftet Stuen, Opdal.

Vei, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-1318-1338

Knud Knudsen

Parti fra Opdal

Vei

Fotografi ubb-kk-ns-1417

Knud Knudsen

Parti fra Opdal.

Kvinne, Barn og mor, Hverdagsklær, Flettet korg, Skaut, Stue, Rokk, Laft

Fotografi ubb-kk-1318-1344

Knud Knudsen

Skydsskiftet Stuen, Opdal

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-ns-1414