Atelier KK

Oversiktsbilde. Georges Town

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Turisme, Dampskip, Tårn, Båt, Boat, Havn, Oversiktsbilde, Overview, Planter, Plants, Våg, Hav, Sea, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0335

Atelier KK

Oversiktsbilde. Georges Town

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Turisme, Dampskip, Gate, Bro, Havn, Oversiktsbilde, Overview, Planter, Plants, Øy, Cruiseskip, Hav, Sea, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0330

Ukjent

[M/S "Håkon Mosby"]

Ankomst Bermuda 1985

Landskap, Landscape, Universitet og forskning, Båt, Boat, Forskning, Forskningsfartøy

Fotografi ubb-bs-fol-02306-087

Ukjent

[Klargjøring og utsetting av "SEA SOAR"]

Klargjøring og utsetting av "SEA SOAR", Golfstrøm/Bermuda tokt 1985

Universitet og forskning, Båt, Boat, Mann, Man, Forskning, Forskningsfartøy

Fotografi ubb-bs-fol-02306-091

Atelier KK

Oversiktsbilde. Georges Town

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Brygge, Turisme, Dampskip, Båt, Boat, Oversiktsbilde, Overview, Kaianlegg, Planter, Plants, Hav, Sea, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0332

Ukjent

[M/S "Håkon Mosby"]

Bespising på dekket "H.M.", Bermudatokt-85.

Interiør, Interior, Food, Mat, Kvinne, Woman, Universitet og forskning, Båt, Boat, Skipsdekk, Mann, Man, Forskning, Måltid, Forskningsfartøy

Fotografi ubb-bs-fol-02306-093

Atelier KK

Oversiktsbilde. Georges Town

Bygninger, Turisme, Båtutstyr, Oversiktsbilde, Overview, Planter, Plants, Øy, Hav, Sea

Fotografi ubb-kk-n-utx-0329

Atelier KK

Oversiktsbilde. Georges Town

Bygninger, Turisme, Båtutstyr, Oversiktsbilde, Overview, Planter, Plants, Øy, Hav, Sea

Fotografi ubb-kk-n-utx-0338

Atelier KK

Togstasjon. Georges Town

Bygninger, Tog, Brygge, Turisme, Dampskip, Båt, Boat, Planter, Plants, Togpassasjerer, Hav, Sea, Skilt, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0334

Atelier KK

Oversiktsbilde. Georges Town

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Brygge, Turisme, Dampskip, Båt, Boat, Oversiktsbilde, Overview, Kaianlegg, Planter, Plants, Hav, Sea, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0333

Ukjent

[M/S "Håkon Mosby"]

Klargjøring og utsetting av "SEA SOAR", Golfstrøm/Bermuda tokt 1985

Universitet og forskning, Båt, Boat, Mann, Man, Forskning, Forskningsfartøy

Fotografi ubb-bs-fol-02306-089

Atelier KK

Oversiktsbilde. Georges Town

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Turisme, Dampskip, Båt, Boat, Havn, Oversiktsbilde, Overview, Planter, Plants, Kyst, Hav, Sea

Fotografi ubb-kk-n-utx-0331

Atelier KK

Gatebilde. Georges Town

Arkitektur og byggeskikk, Monument, Bygninger, Sykkel, Turisme, Planter, Plants, Skilt, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0337

Atelier KK

Gatebilde. Georges Town

Bygninger, Sykkel, Turisme, Gate, Palme, Bolighus, Residential Building, Vei, Planter, Plants, Mur, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0328

Atelier KK

Oversiktsbilde. Georges Town

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Turisme, Dampskip, Gate, Bro, Havn, Oversiktsbilde, Overview, Planter, Plants, Øy, Mur, Cruiseskip, Hav, Sea, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0336