Knud Knudsen

[Sovesal]

Skolebygning, Spesialskole, Sovesal, Seng

Fotografi ubb-kk-ncn-0142

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Eikelund]

1961-05-17

Eikelund

Oversiktsbilde, Spesialskole

Fotografi ubb-w-f-017550

Atelier K. Knudsen

[Sæthres institut]

Sæthres Institut for aandsvage Børn, fra 1901 Eikelund offentlige Aandssvageskole (Staten som eier)

Vann, Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0081

Atelier KK

[Personalet ved Eikelund spesialskole]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Skolebygning, Mann, Lærer, Spesialskole, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-424-087

Atelier K. Knudsen

[Elever ved Sæthres Institut]

Klasse, Elev, Symaskin, Veving, Spesialskole, Rokk

Fotografi ubb-kk-ncn-0085

Widerøe's Flyveselskap A/S

Eikelund skole

1950-07-05

Flyfoto, Skolebygning, Oversiktsbilde, Spesialskole

Fotografi ubb-w-sh-022814

Atelier KK

[Elever ved Eikelund spesialskole]

Gruppeportrett, Skolebygning, Klassebilde, Elev, Spesialskole, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-424-085

Atelier K. Knudsen

[Undervisning i klasserom på Eikelund skole]

Stol, Skolebygning, Lærer, Elev, Klasserom, Lampe, Spesialskole, Skoleplass

Fotografi ubb-kk-ncn-0137

Atelier K. Knudsen

[Sæthres Institut]

Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0144

Atelier K. Knudsen

[Sæthres institutt]

Elev, Spesialskole, Krokket

Fotografi ubb-kk-ncn-0143

Knud Knudsen

[Høyonn ved Sæthres Institut]

Skolebygning, Gruppe, Spesialskole, Høykjøring, Høyonn

Fotografi ubb-kk-ncn-0131

Atelier KK

[Elever ved Eikelund spesialskole]

Gruppeportrett, Skolebygning, Klassebilde, Elev, Spesialskole, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-424-084

K. Knudsen & Co

[Sæthres institutt]

Utdanning, Skomaker, Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0140b

Atelier K. Knudsen

[Sæthres institut]

Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0082

Atelier K. Knudsen

[Sæthres Institut for aandssvage Børn]

Skolebygning, Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0104

Knud Knudsen

[Sæthres Institut]

Skolebygning, Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0130

Atelier K. Knudsen

[Sæthres Institut for aandssvage Børn]

Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0103

Atelier KK

[Sæthres institut]

Interiør, Utstilling, Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0146

Knud Knudsen

[Sæthres Institut]

Skolebygning, Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0129

Atelier KK

[Personalet ved Eikelund spesialskole]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Skolebygning, Mann, Lærer, Spesialskole, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-424-086

Knud Knudsen

[Sovesal]

Skolebygning, Spesialskole, Sovesal, Seng

Fotografi ubb-kk-ncn-0141

Atelier KK

[Sæthres institut]

Bestyrer Jakob Sæthre på rotur sammen med skoleelever.Sæthres Institut for aandsvage Børn i bakgrunnen.

Robåt, Elev, Vann, Spesialskole, Bestyrer

Fotografi ubb-kk-ncn-0093

Atelier K. Knudsen

[Sæthres institutt]

Bolighus, Hage, Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0140a

Atelier KK

[Eikelund spesialskole]

Jubilanter?

Kvinne, Skolebygning, Mann, Spesialskole, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-424-083

Atelier K. Knudsen

["Sæthres Institut for Aandsvage Børn"]

Elev, Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0090

Atelier K. Knudsen

["Sæthres Institut for Aandsvage Børn"]

Elev, Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0080

Knud Knudsen

[Elever ved Sætres institut for aandsvage børn]

Skolebygning, Elev, Kurv, Spesialskole, Korgfletting

Fotografi ubb-kk-ncn-0138

Atelier KK

[Eikelund spesialskole]

Jubilanter?

Kvinne, Skolebygning, Mann, Spesialskole, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-424-082

Atelier K. Knudsen

[Sæthres institut]

Hage, Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0102b

Atelier K. Knudsen

[Sæthres Institut]

Sæthres Institut

Port, Elev, Spesialskole, Skoleplass

Fotografi ubb-kk-ncn-0132

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gamle Eikelund skole sett fra sør]

1961-05-17

Gamle Eikelund skole sett fra sør

Flyfoto, Oversiktsbilde, Spesialskole

Fotografi ubb-w-f-017621

Atelier K. Knudsen

[Sæthres institut]

Sæthres Institut for aandsvage Børn, i 1901 kjøpt av staten og fikk da nytt navn: Eikelund offentlige Aandsvageskole

Port, Elev, Spesialskole, Skoleplass

Fotografi ubb-kk-ncn-0083

Widerøe's Flyveselskap A/S

Paradis

Eikelundstjernet foran skolen og Myravannet ved siden av. Nedre Natland og Kringlebotn.

Flyfoto, Skolebygning, Oversiktsbilde, Spesialskole

Fotografi ubb-w-sh-005644

Atelier K. Knudsen

[Sæthres Institut for aandssvage Børn]

Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0102a

Knud Knudsen

[Elever ved Sætres Institut]

Elev, Veving, Spesialskole, Sying, Spinning

Fotografi ubb-kk-ncn-0139

Atelier K. Knudsen

[Sæthres institut]

Elev, Spesialskole, Sløydsal, Sløyd

Fotografi ubb-kk-ncn-0145