Lauritz Johan Bekker Larsen

Ved nederste Skagastölsvand

1906-08-04

Heimste Skagastølsvatnet

Landskap, Gruppeportrett, Friluftsliv, Isbre

Fotografi ubb-lbl-08146

Knud Knudsen

Skagastølstinderne, Skagastølsbræ og Dyrhaugstinderne i Jotunheim ...

Tittel fort.:seet fra Oscarsvarden

Fjell, Isbre, Fjellvidde

Fotografi ubb-kk-ns-1811

Knud Knudsen

Skagastølstinderne (7650`) Skagastølsbræ og Dyrhaugstinderne i Jotunheim seet fra Oscarsvarden.

Utsiktspunktet heter i dag Oscarshaug

Fjell

Fotografi ubb-kk-1318-1859

Lauritz Johan Bekker Larsen

Ved Skagastölsbræen

1906-08-04

Landskap, Gruppeportrett, Friluftsliv, Isbre

Fotografi ubb-lbl-08147

Lauritz Johan Bekker Larsen

Paa vei til Skagastölsbræen

1906-08-04

Landskap, Gruppeportrett, Friluftsliv, Isbre

Fotografi ubb-lbl-08139

Lauritz Johan Bekker Larsen

Paavei til Skagastölsbræen

1906-08-06

Kvinne, Friluftsliv, Fjelltur, Fottur, Mann, Elv

Fotografi ubb-lbl-08150

Knud Knudsen

Skagastølstinderne, Skagastølsbræ og Dyrhaugstinderne i Jotunheim ...

Tittel fort.:seet fra Oscarsvarden

Fjell, Isbre, Fjellvidde

Fotografi ubb-kk-ns-1810

Knud Knudsen

Skagastølstinderne (7650`) Skagastølsbræ og Dyrhaugstinderne i Jotunheim seet fra Oscarsvarden.

Utsiktspunktet heter i dag Oscarshaug

Fjell, Isbre

Fotografi ubb-kk-1318-1860