Knud Knudsen

Parti ved Opheimsvandet, Vos

Tun, Karjol, Stolkjerre

Fotografi ubb-kk-ns-0604

Knud Knudsen

Parti ved Opheimsvandet, Vos

Gård, Hesje, Tømmer, Vann, Uthus, Hesjestaur

Fotografi ubb-kk-1318-0248

Knud Knudsen

Parti ved Opheimsvandet, Vos

Hest, Familie og slekt, Gård, Stolkjerre, Koneskaut

Fotografi ubb-kk-ns-0603

Knud Knudsen

Ved Opheimsvandet, Vos

"Mr. & Mrs Daniel D. Youmans fra New York fandt her døden ved ulykkestilfælde den 4.juli 1896. Gud være deres sjæle naadig"

Vei, Vann, Minnestøtte

Fotografi ubb-kk-1622-09758

Knud Knudsen

Parti ved Opheimsvandet, Vos

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Vei, Løe

Fotografi ubb-kk-ncx-0402

Knud Knudsen & Co.

Framnæs, Voss

Framnes Hotel ved Oppheimsvatnet

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Oversiktsbilde, Overview, Vann

Fotografi ubb-kk-na-0388

Knud Knudsen

Parti ved Opheimsvandet, Voss

Landskap, Landscape, Vei, Minnestøtte

Fotografi ubb-kk-2127-2144

Knud Knudsen

Parti ved Opheimsvandet, Vos

Kvinne, Woman, Uthus, Vedstabel

Fotografi ubb-kk-ns-0602

Knud Knudsen

Parti ved Opheimsvandet paa Vos

Gård, Bygd, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-1829

Knud Knudsen

Framnæs ved Opheimsvandet, Vos

Hest, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vann, Skysskar, vognmann, kusk, Karjol, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-2127-1759