Ukjent

[Øvregaten. I huset til venstre holdt Rosenbergs asyl til.]

Øvregaten. I huset til venstre holdt Rosenbergs asyl til.

Gate, Mentalsykehus, Håndkjerre

Fotografi ubb-bros-04751

Knud Knudsen

[Baksiden av Øvregaten 29]

Rosenbergs Asyl for kvinner

Mentalsykehus, Klokke/ur, Trehusbebyggelse by, Steinhelle, Trapp

Fotografi ubb-kk-ncx-0505

Knud Knudsen

[Baksiden av Øvregaten 29]

Rosenbergs Asyl for kvinner

Mentalsykehus, Klokke/ur, Trehusbebyggelse by, Steinhelle, Trapp

Fotografi ubb-kk-ncx-0506