Diplom datert 1349, 22. februar. Oslo

1349-02-22

Kong Magnus melder allmuen i Lom og Vågå, at han atter har lagt fjellvannene Lemundsjøen og Hjærdalsvannet i kongens allmenning under bygdens menn, som de ved kongens ...

Middelalderen, Kunngjøring, Diplomer, 1300-tallet, Konger, Allemannsretten

Diplom ubb-diplom-0035