Diplom datert 1349, 22. februar. Oslo

1349-02-22

Kong Magnus melder almuen i Lom og Vågå, at han atter har lagt fjellvannene Lemundsjøen og Hjærdalsvannet i kongens almenning under bygdens menn, som de ved kongens eldre brev var fratatt.

Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Kunngjøring, Konger, Allemannsretten

Diplom ubb-diplom-0035