Wulff

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 20

1901-03-29

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Telegram ubb-ms-0550-d-b-12