Atelier KK

["Dagen", Sparebankgaten 4 med mennesker på gaten]

"Dagen", Sparebankgaten 4 med mennesker på gaten

Gatelys, Kvinne, Fotomodell, Barn, Avis, Gate, Mann, Brostein, Trykkeri, Bladekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-241-012

Atelier KK

[Interiør fra trykkeri]

Interiør fra trykkeri

Avis, Trykkeri, Boktrykkerier, Trykkpresse, Bladekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-241-013