Atelier KK

Fra Bødalssæteren, Nordfjord

Isbre, Postkort

Fotografi ubb-kk-pk-1060

Knud Knudsen

Bødalsbræen, Loen i Nordfjord

Fra Kasse 11

Isbre

Fotografi ubb-kk-ns-1034

Knut Fægri

Bremålingene. 1932-1948.

Botaniske feltbøker og notatbøker etter professor Knut Fægri.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok, Breforskning, Bremåling

Manuskript ubb-ms-2072-b-004

Atelier KK

Fra Bødalssæteren, Nordfjord. Isbræ fra Lodalen

Isbre, Postkort

Fotografi ubb-kk-pk-1053

John Bernhard Rekstad

[Bødalsbreen, Loen Jostedalsbreen 19/9-1900]

1900-09-19

Bødalsbreen, Loen Jostedalsbreen 19/9-1900

Landskap, Fjell, Isbre

Fotografi ubb-jr-130-001

Knud Knudsen

Bødalsbræen, Loen i Nordfjord

Isbre

Fotografi ubb-kk-1318-0914

Knud Knudsen

Parti af Bødalsbræen, Loen i Nordfjord

Isbre

Fotografi ubb-kk-ns-1033

John Bernhard Rekstad

[Bødalsbræ, Jostedalsbreen]

Bødalsbræ, Jostedalsbreen

Landskap, Isbre

Fotografi ubb-jr-130-004

Knud Knudsen

Parti fra Bødalssætren, Loen i Nordfjord

Selene er til venstre, fjøs til høyre.

Seter, Isbre

Fotografi ubb-kk-1318-0911

Knud Knudsen

Parti af Bødalsbræen, Loen i Nordfjord

Isbre

Fotografi ubb-kk-1318-0915

Marcus Selmer

Høifjeldsbilled fra Nordfjord, Bødalssæter i Lodalen

Landskap, Seter, Isbre

Fotografi ubb-bs-fol-01180-001

Knud Knudsen

Bødalsbræen, Loen i Nordfjord

Isbre

Fotografi ubb-kk-1318-0912

Knud Knudsen

Parti fra Bødalssætren, Loen i Nordfjord

Elvene i bakgrunnen heter "Fessene" (fossane)

Seter, Isbre, Mann

Fotografi ubb-kk-1318-0908

Atelier KK

Loen - Bødal

Fjell, Isbre, Elv

Fotografi ubb-kk-pk-3492

Knud Knudsen

Bødalsbræen, Loen i Nordfjord.

Isbre

Fotografi ubb-kk-1318-0913

Knud Knudsen

Parti fra Bødalsbræen, Loen i Nordfjord

Isbre, Mann

Fotografi ubb-kk-ns-1036

Knud Knudsen

Parti af Bødalsbræen, Loen i Nordfjord

Isbre

Fotografi ubb-kk-1318-0916

Knud Knudsen

Parti fra Bødalsbræen, Loen i Nordfjord

Isbre

Fotografi ubb-kk-ns-1035

John Bernhard Rekstad

[KartnrBødalsbreen, Loen Jostedalsbreen]

KartnrBødalsbreen, Loen Jostedalsbreen

Landskap, Fjell, Isbre

Fotografi ubb-jr-130-002

Knud Knudsen

Parti af Bødalsbræen, Loen i Nordfjord

Isbre

Fotografi ubb-kk-nbx-0721