Atelier KK

Fra Bødalssæteren, Nordfjord

Postkort, Isbre

Fotografi ubb-kk-pk-1060

Knud Knudsen

Bødalsbræen, Loen i Nordfjord

Fra Kasse 11

Isbre

Fotografi ubb-kk-ns-1034

Atelier KK

Fra Bødalssæteren, Nordfjord. Isbræ fra Lodalen

Postkort, Isbre

Fotografi ubb-kk-pk-1053

Atelier KK

Loen - Bødal

Gml.kopi

Postkort, Isbre, Fjell, Elv

Fotografi ubb-kk-pk-3492

John Bernhard Rekstad

[Bødalsbreen, Loen Jostedalsbreen 19/9-1900]

1900-09-19

Bødalsbreen, Loen Jostedalsbreen 19/9-1900

Landskap, Isbre, Fjell

Fotografi ubb-jr-130-001

Knud Knudsen

Bødalsbræen, Loen i Nordfjord

Isbre

Fotografi ubb-kk-1318-0914

Knud Knudsen

Parti af Bødalsbræen, Loen i Nordfjord

Isbre

Fotografi ubb-kk-ns-1033

John Bernhard Rekstad

[Bødalsbræ, Jostedalsbreen]

Bødalsbræ, Jostedalsbreen

Landskap, Isbre

Fotografi ubb-jr-130-004

Knud Knudsen

Parti fra Bødalssætren, Loen i Nordfjord

Selene er til venstre, fjøs til høyre.

Isbre, Seter

Fotografi ubb-kk-1318-0911

Knud Knudsen

Parti af Bødalsbræen, Loen i Nordfjord

Isbre

Fotografi ubb-kk-1318-0915

Marcus Selmer

Høifjeldsbilled fra Nordfjord, Bødalssæter i Lodalen

Landskap, Isbre, Seter

Fotografi ubb-bs-fol-01180-001

Knud Knudsen

Bødalsbræen, Loen i Nordfjord

Isbre

Fotografi ubb-kk-1318-0912

Knud Knudsen

Parti fra Bødalssætren, Loen i Nordfjord

Elvene i bakgrunnen heter "Fessene" (fossane)

Isbre, Mann, Seter

Fotografi ubb-kk-1318-0908

Knud Knudsen

Bødalsbræen, Loen i Nordfjord.

Isbre

Fotografi ubb-kk-1318-0913

Knud Knudsen

Parti fra Bødalsbræen, Loen i Nordfjord

Isbre, Mann

Fotografi ubb-kk-ns-1036

Knud Knudsen

Parti af Bødalsbræen, Loen i Nordfjord

Isbre

Fotografi ubb-kk-1318-0916

Knud Knudsen

Parti fra Bødalsbræen, Loen i Nordfjord

Isbre

Fotografi ubb-kk-ns-1035

John Bernhard Rekstad

[KartnrBødalsbreen, Loen Jostedalsbreen]

KartnrBødalsbreen, Loen Jostedalsbreen

Landskap, Isbre, Fjell

Fotografi ubb-jr-130-002