Samlinger knyttet til Stene-gaard (Stend) i Fane

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0443
  • ubb-ms-0456
  • ubb-ms-0463
  • ubb-ms-0466

Wollert D. Krohn

Familien Krohn

Forfattet av Konsul Wollert D. Krohn, 1880-83. Manuskriptet indeholder fyldige biografier over slegtens norske stamfar, kjøbmand i Bergen, Claus Krohn (1691-1744) samt hans børn: Hofagent Danchert D. Krohn, etatsraad Wollert Krohn, kjøbmand Johan Joachim Krohn, ...

Kulturhistorie, Selvbiografier, Danckert Krohn’s stiftelse, Personalhistorie (optegnelser), Tegninger (og illustrationer), Bergen vedk, Arkiver, Genealogi vedk., Jordegods og jordebøker vedk., Slegtsoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Handel vedk., Segl, Autobiografier, autobiography, Familien Krohn, av konsul Wollert D. Krohn, Stamtavle over slegten: Krohn, Krohnske jordegods, Fjøsanger, gaard, Krohnske segl

Manuskript ubb-ms-0438