John Bernhard Rekstad

Terrasse ved Andås 1919

Kartnr. UTM koord.

Fotografi ubb-jr-187-010