Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Interiør fra fiskehermetikkfabrikk

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Mann, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Falsemaskin

Fotografi ubb-kk-n-182-012

Atelier KK

[Interiør. Fra fiskehermetikkfabrikk]

Interiør. Fra fiskehermetikkfabrikk

Trekasse, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Autoklav

Fotografi ubb-kk-n-182-007

Atelier KK

[Interiør, Einar Hausvik hermetikkfabrikk]

1924-10-03

Interiør, Einar Hausvik hermetikkfabrikk

Trekasse, Hermetikkfabrikk, Fabrikkhall, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-273-017

Atelier KK

[Interiør i Hermetikkfabrikken.]

1924-10-03

Interiør i Hermetikkfabrikken.

Arbeider, Gutt, Trekasse, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sardinboks, Hermetikfabrikker, Autoklav

Fotografi ubb-kk-n-273-018

Atelier KK

[Hetlevik]

Hetlevik

Landskap, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk

Fotografi ubb-kk-pk-7130

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Interiør fra fiskehermetikkfabrikk

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Mann, Trekasse, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sardinboks, Hermetikfabrikker, Pakkeri

Fotografi ubb-kk-n-182-008

Atelier KK

[Interiør fra Hermetikkfabrikken]

1924-10-03

Interiør. Hermetikkfabrikken. Kvinner i arbeid med å pakke inn boksene og lime på etiketter

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sardinboks, Hermetikfabrikker, Pakkeri

Fotografi ubb-kk-n-273-022

Atelier KK

[Hermetikkfabrikk, Hetlevik på Askøy.]

Hermetikkfabrikk, Hetlevik på Askøy.

Fiskebåt, Landhandel, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildesalteri, Hermetikfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-182-005

Atelier KK

[Eksteriør fra fabrikk i tre etasjer, på en kai.]

Eksteriør fra fabrikk i tre etasjer, på en kai. Litt landskap og omgivelser i bakgrunnen. 2 skip. Det ene "Arne"

Fiskebåt, Bolighus, Tårn, Kaianlegg, Helletak, Skorstein, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Hermetikfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-273-004

Atelier KK

[Interiør. Hermetikkfabrikken. Kvinner og menn i arbeid ca. 1924]

Interiør. Hermetikkfabrikken. Kvinner og menn i arbeid ca. 1924

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Mann, Trekasse, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sardinboks, Hermetikfabrikker, Falsemaskin

Fotografi ubb-kk-n-273-021

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Interiør fra fiskehermetikkfabrikk

Arbeider, Røykeovn, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-182-016

Atelier KK

[Lager av emballasje]

Lager av emballasje

Trekasse, Lager, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-182-022

Atelier KK

Parti frå Hetlevik

Bolighus, Gate, Industribygning

Fotografi ubb-kk-pk-7077

[Hetlevik]

Hetlevik

Landskap, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk

Fotografi ubb-kk-pk-7131

Atelier KK

[Arbeidere ved falsemaskiner, Einar Hausvik hermetikkfabrikk, Hetlevik]

Arbeidere ved falsemaskiner, Einar Hausvik hermetikkfabrikk, Hetlevik

Arbeider, Mann, Hermetikkfabrikk, Falsemaskin

Fotografi ubb-kk-n-406-088

Atelier KK

[Oversiktsbilde av fabrikken og omgivelser]

1924-10-03

Oversiktsbilde av fabrikken og omgivelser

Fiskebåt, Bolighus, Tårn, Bakeri, Skorstein, Våg, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Hermetikfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-273-005

Atelier KK

[Oversiktsbilde av fabrikken og omgivelser]

1924-10-03

Oversiktsbilde av fabrikken og omgivelser

Bolighus, Naust, Bakeri, Våg, Landhandel, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Hermetikfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-273-006

Atelier KK

Hetlevik

Hetlevik

Landskap, Hermetikkfabrikk, Vik, Sardinfabrikk

Fotografi ubb-kk-pk-7174

Atelier KK

[Datert 3-10-24. Einar O. Hausvik & co. Hermetikk- og sildeoljefabrikk, Hetlevik på Askøy.]

1924-10-03

Datert 3-10-24. Einar O. Hausvik & co. Hermetikk- og sildeoljefabrikk, Hetlevik på Askøy.

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Tredebord

Fotografi ubb-kk-n-273-013

Atelier KK

[To menn i arbeid med makrell, Einar Hausvik hermetikkfabrikk, Hetlevik]

Mann, Røykeovn, Hermetikkfabrikk, Tredebord

Fotografi ubb-kk-n-406-084

Atelier KK

[Interiør fra Einar Hausvik hermetikkfabrikk, Hetlevik]

Arbeider, Mann, Verkstedsmaskin, Hermetikkfabrikk

Fotografi ubb-kk-n-406-087

Atelier KK

[Interiør fra Hermetikkfabrikken]

1924-10-03

Interiør fra Hermetikkfabrikken. Kvinner i arbeid. Bokser pakkes og etiketter limes på

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Trekasse, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Pakkeri

Fotografi ubb-kk-n-273-020

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Interiør fra fiskehermetikkfabrikk

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Tredebord

Fotografi ubb-kk-n-182-010

Atelier KK

[Interiør. Hermetikkfabrikken]

1924-10-03

Interiør. Hermetikkfabrikken

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sardinboks, Hermetikfabrikker, Pakkeri

Fotografi ubb-kk-n-273-025

Atelier KK

[Interiør fra Hermetikkfabrikken.]

1924-10-03

Interiør fra Hermetikkfabrikken. Kvinner i arbeid. De arbeider med brisling trædd på pinner som henger på en ramme

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Tredebord

Fotografi ubb-kk-n-273-011

Atelier KK

[Interiør. Hermetikkboksverksted. Menn i arbeid. Hermetikkbokser lages]

1924-10-03

Interiør. Hermetikkboksverksted. Menn i arbeid. Hermetikkbokser lages

Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Stansemaskin

Fotografi ubb-kk-n-273-015

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Interiør fra fiskehermetikkfabrikk

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Pakkeri

Fotografi ubb-kk-n-182-009

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk, Hetlevik på Askøy.]

Interiør fra fiskehermetikkfabrikk, Hetlevik på Askøy.

Kvinne, Arbeider, Mann, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Falsemaskin

Fotografi ubb-kk-n-182-015

Atelier KK

[Interiør. Hermetikkfabrikken. Kvinner og menn i arbeid]

1924-10-03

Interiør. Hermetikkfabrikken. Kvinner og menn i arbeid

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Mann, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Pakkeri, Falsemaskin

Fotografi ubb-kk-n-273-023

Atelier KK

[Interiør fra fiskeindustribedrift med fem kvinnelige arbeidere]

Interiør fra fiskeindustribedrift med fem kvinnelige arbeidere

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Trekjørel, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-182-006

Atelier KK

[Interiør. Hermetikkfabrikken. Mange kvinner i arbeid]

1924-10-03

Interiør. Hermetikkfabrikken. Mange kvinner i arbeid

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sardinboks, Hermetikfabrikker, Pakkeri

Fotografi ubb-kk-n-273-026

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Interiør fra fiskehermetikkfabrikk

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Mann, Trekasse, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Autoklav

Fotografi ubb-kk-n-182-019

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Interiør fra fiskehermetikkfabrikk

Arbeider, Trekasse, Lager, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-182-021

Atelier KK

[Hetlevik]

Hetlevik

Landskap, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk

Fotografi ubb-kk-pk-7152

Atelier KK

[Interiør. En mann i arbeid. Røyking av brisling ca. 1924]

Interiør. En mann i arbeid. Røyking av brisling ca. 1924

Arbeider, Røykeovn, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-273-014

Atelier KK

[Eksteriør av fabrikken med personalet utenfor]

1924-10-03

Eksteriør av fabrikken med personalet utenfor

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Mann, Vindu, Ark, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Hermetikfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-273-008

Atelier KK

[Oversiktsbilde over fabrikken og omgivelser]

1924-10-03

Oversiktsbilde over fabrikken og omgivelser

Fiskebåt, Bolighus, Naust, Bakeri, Våg, Landhandel, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Hermetikfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-273-007

Atelier KK

[Veivågen, Hetlevik på Askøy.]

Veivågen, Hetlevik på Askøy.

Fiskebåt, Bolighus, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildesalteri, Hermetikfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-176-001

Atelier KK

[Interiør fra hermetikkfabrikken. To kvinner i arbeid ca. 1924]

Interiør fra hermetikkfabrikken. To kvinner i arbeid ca. 1924

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Tredebord

Fotografi ubb-kk-n-273-010

Atelier KK

Nodre Hetlevik.

Postkort, Bygd, Hermetikkfabrikk

Fotografi ubb-kk-pk-2692

Atelier KK

[Hetlevik]

Hetlevik

Industribygning, Hermetikkfabrikk, Vik, Sardinfabrikk

Fotografi ubb-kk-pk-7129

Atelier KK

[Interiør fra fabrikken]

Interiør fra fabrikken. 2 menn i arbeid med å vaske eller salte brisling. Tre store tønner med fisk ca. 1924

Arbeider, Tønne, Trebalje, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-273-016

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Interiør fra fiskehermetikkfabrikk

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Mann, Trebalje, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Tredebord

Fotografi ubb-kk-n-182-018

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Interiør fra fiskehermetikkfabrikk

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Mann, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Pakkeri

Fotografi ubb-kk-n-182-013

Atelier KK

[Datert 3-10-24. Einar O. Hausvik & co. Hermetikk- og sildeoljefabrikk, Hetlevik på Askøy]

1924-10-03

Datert 3-10-24. Einar O. Hausvik & co. Hermetikk- og sildeoljefabrikk, Hetlevik på Askøy. Eksteriør av fabrikken med personalet utenfor

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Mann, Vindu, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Hermetikfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-273-009

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Interiør fra fiskehermetikkfabrikk

Arbeider, Røykeovn, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-182-017

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Interiør fra fiskehermetikkfabrikk

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Pakkeri

Fotografi ubb-kk-n-182-020

Atelier KK

[Interiør fra Hermetikkfabrikken.]

1924-10-03

Interiør fra Hermetikkfabrikken. Kvinner i arbeid. De arbeider med brisling. Trædd på pinner som henger på en ramme

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Tredebord

Fotografi ubb-kk-n-273-012

Atelier KK

[Datert 3-10-24. Einar O. Hausvik & co. Hermetikk- og sildeoljefabrikk, Hetlevik på Askøy]

1924-10-03

Datert 3-10-24. Einar O. Hausvik & co. Hermetikk- og sildeoljefabrikk, Hetlevik på Askøy. 6 kvinner i arbeid med å pusse hermetikkbokser

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sardinboks, Hermetikfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-273-019

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Interiør fra fiskehermetikkfabrikk

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Mann, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sardinboks, Hermetikfabrikker, Falsemaskin

Fotografi ubb-kk-n-182-014

[Hetlevik]

Hetlevik

Landskap, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk

Fotografi ubb-kk-pk-7154

Atelier KK

[Interiør fra Einar Hausvik hermetikkfabrikk, Hetlevik.]

Interiør fra Einar Hausvik hermetikkfabrikk, Hetlevik.

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Tønne, Hermetikkfabrikk, Tredebord

Fotografi ubb-kk-n-406-085

Atelier KK

[Hetlevik]

Hetlevik

Landskap, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk

Fotografi ubb-kk-pk-7132

Atelier KK

[Interiør fra Einar Hausvik hermetikkfabrikk, Hetlevik]

Interiør fra Einar Hausvik hermetikkfabrikk, Hetlevik

Kvinne, Kvinner i arbeid, Hermetikkfabrikk, Sardinboks, Pakkeri

Fotografi ubb-kk-n-406-086

Atelier KK

[Interiør fra Einar Hausvik hermetikkfabrikk, Hetlevik]

Interiør fra Einar Hausvik hermetikkfabrikk, Hetlevik

Arbeider, Mann, Skyggelue, Hermetikkfabrikk, Sardinboks, Autoklav

Fotografi ubb-kk-n-406-089

Atelier KK

[Hetlevik]

Hetlevik

Naust, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk

Fotografi ubb-kk-pk-7097

Atelier KK

[Interiør, Einar Hausvik hermetikkfabrikk]

Interiør, Einar Hausvik hermetikkfabrikk

Bord, Trekasse, Hermetikkfabrikk, Fabrikkhall, Hermetikfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-273-024