Anton J. Karlsen

Nye Sandvigsvei, Bergen

Nr 57 Vin colonial & fedevarreforetning vises til høyre i bilde

Gatelys, Bygninger, By- og småsteder, Postkort, Gate

Postkort ubb-bs-pkb-00183

Atelier KK

[Veiarbeide Nye Sandviksvei]

Fra utvidelse av Nye Sandviksveien ved Rothaugen. Bak trikken skimtes underoffiserskolen, Nye Sandviksveien 30

Arbeider, Trillebår, Hestekjøretøy, Trikk, Veiarbeid

Fotografi ubb-kk-n-505-008

Carl Bjørn Olsen

[Nye Sandviksvei. Markens Bataljon.]

By- og småsteder, Buekorps, Gate, Brostein, Trikkeskinner

Fotografi ubb-bs-ok-16917

Atelier KK

[Nye Sandviksvei med trikk. Veien er under utvidelse]

Nye Sandviksvei med trikk. Veien er under utvidelse

Mann, Trikkeskinner, Trikk, Veiarbeid, Rutebilselskap

Fotografi ubb-kk-n-292-012

Atelier KK

[Trolleybuss på vei opp i Helgesens gate]

1950-05-08

Krysset Nye Sandviksveien/ Helgesens gate

Personbil, Gate, Oppdragsfoto, Brostein, Trolleybuss, Brosteinlegging

Fotografi ubb-kk-n-438-068

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Rothaugen, Sandvikskirken. Oversiktsbilde]

Rothaugen, Sandvikskirken. Oversiktsbilde

Flyfoto, Skolebygning, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-005114

Atelier KK

[Gravfølge]

Ukjent gravfølge

Begravelse, Folkemengde, Gravfølge

Fotografi ubb-kk-n-370-009

Atelier KK

[Trolleybuss på vei opp i Helgesens gate]

Krysset Nye Sandviksveien/ Helgesens gate

Kvinne, Barnevogn, Gate, Oppdragsfoto, Brostein, Trolleybuss, Brosteinlegging

Fotografi ubb-kk-n-438-008

Olai Schumann Olsen

[Sandvikstrikken, Nye Sandviksvei]

Sandvikstrikken, Nye Sandviksvei

By- og småsteder, Gate, Trehusbebyggelse by, Trikkeskinner, Murhus, Trikk

Fotografi ubb-so-0515

Atelier KK

[Byggingen av nye Sandviksveien]

Byggingen av nye Sandviksveien

Vei, Hest, Jente, Kurv, Gutt, Veiarbeid, Veianlegg

Fotografi ubb-kk-n-506-002

Atelier KK

[Gravfølge]

Ukjent gravfølge

Begravelse, Folkemengde, Gravfølge

Fotografi ubb-kk-n-370-006

Atelier KK

[Trolleybuss på vei opp i Helgesens gate]

1950-05-08

Doktor Otto Myrtvedt, Nye Sandviksveien 23 Krysset Nye Sandviksveien/ Helgesens gate

Gate, Oppdragsfoto, Lastebil, Drosje, Brostein, Trolleybuss, Brosteinlegging

Fotografi ubb-kk-n-438-067

K. Knudsen & Co

Bergen, Sandviken

Kirke, By- og småsteder, Bil, Car, Mann, Gutt, Trikk

Fotografi ubb-kk-pk-0001b

Atelier KK

[Gravfølge]

Ukjent gravfølge

Begravelse, Gravfølge, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-n-370-016

Atelier KK

[Trolleybuss på vei opp i Helgesens gate]

1950-05-08

Krysset Nye Sandviksveien/ Helgesens gate Lastebil fra Bergen Elektrisitesverk

Personbil, Gate, Oppdragsfoto, Lastebil, Brostein, Trolleybuss, Brosteinlegging

Fotografi ubb-kk-n-438-066

Widerøe's Flyveselskap A/S

Rothaugen

1963-06-06

Flyfoto, Skolebygning, Oversiktsbilde, Sjøbod

Fotografi ubb-w-f-109221

Atelier KK

Fra nye Sandviksvei ved Rothaugen

Byggingen av Nye Sandviksvei

Trikkeskinner, Veiarbeid, Veianlegg

Fotografi ubb-kk-n-506-012

Olaf Andreas Svanøe

Ved Sandvikskirken

Kirke, Murhus

Fotografi ubb-bros-02581

Atelier KK

[Gravfølge]

Ukjent gravfølge

Begravelse, Gravfølge

Fotografi ubb-kk-n-370-015

Atelier KK

[Gravfølge]

Ukjent gravfølge

Begravelse, Folkemengde, Gravfølge

Fotografi ubb-kk-n-370-007

Atelier KK

[Utvidelse av Nye Sandviksveien]

Fra uUtvidelse av Nye Sandviksveien ved Rothaugen

Arbeider, Hest, Hestekjerre, Veiarbeid, Veianlegg

Fotografi ubb-kk-n-505-004

Leif M. Endresen

[Nye Sandviksvei 7-9-11 etter eksplosjonsulykken.]

1944-04-20

Nye Sandviksvei 7-9-11 etter eksplosjonsulykken.

Murhus, Rydningsarbeid

Fotografi ubb-ohk-004-046

Atelier KK

[Gravfølge]

Ukjent gravfølge

Begravelse, Folkemengde, Gravfølge

Fotografi ubb-kk-n-370-012

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Sandviken. Rothaugen skole]

1963-06-06

Flyfoto, Skolebygning, Oversiktsbilde, Sjøbod

Fotografi ubb-w-f-109218

Atelier KK

[Gravfølge]

Ukjent gravfølge

Begravelse, Folkemengde, Gravfølge

Fotografi ubb-kk-n-370-013

Olai Schumann Olsen

[Nye Sandviksvei / Helgesensgate]

Nye Sandviksvei / Helgesensgate

By- og småsteder, Bolighus, Gate, Mann, Gutt, Arbeidsklær, Hverdagsklær, Trikkeskinner, Tregjerde, Altan, Frakk, Håndkjerre, Murhus, Striesekk, Trikk

Fotografi ubb-so-0514

Atelier KK

Bergen- Sandviken

Personbil, By- og småsteder, Vei, Postkort, Bolighus, Gate

Fotografi ubb-kk-pk-0997

Atelier KK

[Kjøreledninger til Trolleybuss]

Nye Sandviksveien ved Sverresborg

Militærleir, Vei, Festning, Gjerde

Fotografi ubb-kk-n-438-172

Atelier KK

[Gravfølge]

Ukjent gravfølge

Begravelse, Folkemengde, Gravfølge

Fotografi ubb-kk-n-370-014

Atelier KK

[Gravfølge]

Ukjent gravfølge

Begravelse, Folkemengde, Gravfølge

Fotografi ubb-kk-n-370-010

Atelier KK

Nye Sandviksvei ved Rothaugen

Bygging av nye Sandviksvei

Fotospøkelse, Veiarbeid, Veianlegg

Fotografi ubb-kk-n-506-009

Enoch Djupdræt

Bergen Fra Sandviken

Kirken ble vigslet 30.desember 1881. Arkitektkonkurransen ble vunnet av arkitekt Ernst Norgren. Arbeidet ble fullført av hans assistent Scak Bull.

Kirke, Skolebygning, Murbolig

Fotografi ubb-bros-04648

Atelier KK

[Gravfølge]

Ukjent gravfølge

Begravelse, Folkemengde, Gravfølge

Fotografi ubb-kk-n-370-011

Atelier KK

[Gravfølge]

Ukjent gravfølge

Begravelse, Folkemengde, Gravfølge, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-n-370-017

Marcus Selmer

Øvregaten/Nye Sandviksvei med Reuschers hus (før 1890)

Gatelys, Bolighus, Gate, Jente, Gutt, Trehusbebyggelse by, Fotospøkelse

Fotografi ubb-s-106

Atelier KK

[Gravfølge]

Ukjent gravfølge

Begravelse, Folkemengde, Gravfølge

Fotografi ubb-kk-n-370-008