John Bernhard Rekstad

[Dingemoen, Dale]

Gården Steia. Husmannsplassen Steieøyra i forgrunnen, hovedhus på gården Steia bak, og bak der sandmorenen Dingemoen.

Landskap, Gård, Oversiktsbilde, Husmannsplass

Fotografi ubb-jr-134-004