Atelier KK

[Alvøen papirfabrik]

Maskin, Machine, Industribygning, Papirfabrikk

Fotografi ubb-kk-n-392-049

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Alvøens papirfabrikk, oversiktsbilde]

Alvøens papirfabrikk, oversiktsbilde

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-005507

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Alvøen]

1954-08-21

Alvøen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-078555

Widerøe's Flyveselskap A/S

Alvøens Papirfabrikk A/S

1948-10-08

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-013835

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Alvøen]

1954-08-20

Alvøen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-078468

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Alvøen]

1961-08-17

Alvøen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-f-051550

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Alvøen]

1954-08-20

Alvøen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-078469

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Alvøens papirfabrikk, oversiktsbilde]

Alvøens papirfabrikk, oversiktsbilde

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-005506

Atelier KK

[Alvøen papirfabrik]

Maskin, Machine, Industribygning, Papirfabrikk

Fotografi ubb-kk-n-392-050a

Knud Knudsen

Parti fra Alvøen ved Bergen

Kontor, Office, Fjord, Bolighus, Residential Building, Bjelle, Allé

Fotografi ubb-kk-1318-2135

Widerøe's Flyveselskap A/S

Alvøens Papirfabrik A/S

1954-08-20

Alvøen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-078466

Atelier KK

[Alvøen]

Oversiktsbilde, Overview, Trær, Buss, Industribygning, Papirfabrikk

Fotografi ubb-kk-n-342-008

Atelier KK

[Alvøen]

Oversiktsbilde, Overview, Trær, Industribygning, Papirfabrikk

Fotografi ubb-kk-n-342-007

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Alvøen]

1961-08-17

Alvøen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-f-051548

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-sh-005514

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-005514

Widerøe's Flyveselskap A/S

Alvøens Papirfabrik A/S

1954-08-20

Alvøen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-078472

Atelier KK

[Alvøen papirfabrik]

Maskin, Machine, Industribygning, Papirfabrikk

Fotografi ubb-kk-n-392-046

Knud Knudsen

[Alvøen]

Robåt, Sjøbod, Hardangerjakt, Papirfabrikk

Fotografi ubb-kk-nbx-0372

Atelier KK

[Alvøen papirfabrik]

Oversiktsbilde, Overview, Industribygning, Papirfabrikk

Fotografi ubb-kk-n-392-034

Atelier KK

[Alvøen papirfabrik]

Maskin, Machine, Industribygning, Papirfabrikk

Fotografi ubb-kk-n-392-051

Widerøe's Flyveselskap A/S

Alvøens Papirfabrik A/S

1954-08-20

Alvøen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-078470

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-sh-078550

1954-08-21

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-078550

Widerøe's Flyveselskap A/S

Alvøens Papirfabrikk A/S

1954-08-20

Alvøen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-078471

Ralph L. Wilson

Parti fra Alvøen

Fabrikk, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-wil-p-053

Atelier KK

[Alvøen papirfabrik]

Mann, Man, Maskin, Machine, Industribygning, Papirfabrikk

Fotografi ubb-kk-n-392-047

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Alvøen]

1961-08-17

Alvøen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-f-051552

Widerøe's Flyveselskap A/S

Alvøens Papirfabrikk A/S

1954-08-20

Alvøen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-078467

Atelier KK

[Alvøen papirfabrik]

Mann, Man, Maskin, Machine, Industribygning, Papirfabrikk

Fotografi ubb-kk-n-392-048

Birger Huun

Alvöens papirfabrik

1915-08-07

Fabrikk, Robåt, Papirfabrikk

Fotografi ubb-huun-0032

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Alvøen]

1964-08-11

Alvøen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-f-143571

Widerøe's Flyveselskap A/S

Alvøen - pr. Bergen

Alvøen, oversiktsbilde

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-005505

Atelier KK

[Alvøen papirfabrik]

Maskin, Machine, Industribygning, Papirfabrikk

Fotografi ubb-kk-n-392-052

Widerøe's Flyveselskap A/S

Alvøens Papirfabrikk A/S

1948-10-08

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-013836

Norvin Reklamefoto

[Kvinne i arbeid på Alvøens Papirfabrikk]

Kvinne i arbeid på Alvøens Papirfabrikk

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Taklampe, Verkstedsmaskin, Papirfabrikk

Fotografi ubb-nor-a-0139

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Alvøen]

1964-08-11

Alvøen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-f-143570

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Alvøen, oversiktsbilde]

Alvøen, oversiktsbilde

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-005516

Widerøe's Flyveselskap A/S

Alvøens Papirfabrik A/S

1954-08-20

Alvøen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-078474

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Alvøen]

1961-08-17

Alvøen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-f-051595

Atelier KK

[Alvøen papirfabrik]

Maskin, Machine, Industribygning, Papirfabrikk

Fotografi ubb-kk-n-392-050b

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Alvøen]

1954-08-21

Alvøen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-078554

Atelier KK

[Alvøen papirfabrik]

Båt, Boat, Oversiktsbilde, Overview, Industribygning, Papirfabrikk

Fotografi ubb-kk-n-392-040

Olai Schumann Olsen

[Alvøen]

Alvøen

Papirfabrikk

Fotografi ubb-so-2145

Widerøe's Flyveselskap A/S

Alvøens Papirfabrik A/S

1954-08-20

Alvøen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-078473

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Alvøen]

1961-08-17

Alvøen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-f-051566

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Alvøen]

1954-08-21

Alvøen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Papirfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-078553