Knud Knudsen

Parti fra Kvindherred

Fjell, Fjord, Bygd

Fotografi ubb-kk-ns-0957

Knud Knudsen

Parti fra Kvindherred

Fjell, Fjord, Gård, Bygd, Hesje, Baroni

Fotografi ubb-kk-ns-0954

Knud Knudsen

Parti fra Kvindherred

Fjell, Fjord, Vei, Elv, Gutt, Hverdagsklær, Tregjerde, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-ns-0955