Knud Knudsen

Parti fra Kvindherred

Fjell, Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-0957

Knud Knudsen

Parti fra Kvindherred

Fjell, Bygd, Fjord, Gård, Hesje, Baroni

Fotografi ubb-kk-ns-0954

Knud Knudsen

Parti fra Kvindherred

Fjell, Fjord, Elv, Gutt, Vei, Hverdagsklær, Tregjerde, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-ns-0955