Parti ved Aamodt.

Bygd, Bro, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-1194

Knud Knudsen

Parti fra Drammen

Tradisjonelle båttyper, Elv, Kaianlegg, Seil, Trelast

Fotografi ubb-kk-1318-0678

Knud Knudsen

Parti fra Drammen

Broen over Drammenselva

By- og småsteder, Cities and villages, Bro, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-0677

Knud Knudsen

Parti fra Drammen (Broen over Elven).

By- og småsteder, Cities and villages, Bro, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-0676

Knud Knudsen

Parti fra Drammen

Tradisjonelle båttyper, Elv, Kaianlegg, Trelast

Fotografi ubb-kk-1318-0679