Norvin Reklamefoto

J. O. Jæger

Flyfoto, Aerial photo, Jernbane, Jernbanestasjon, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Oversiktsbilde, Overview, Jernbaneskinner, Jernbanevogn, Maskinforretning

Fotografi ubb-nor-j-0200

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen J.O. Jæger

1950-07-04

Flyfoto, Aerial photo, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Oversiktsbilde, Overview, Bilforretning, Maskinforretning

Fotografi ubb-w-sh-022712

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen J.O. Jæger

1950-07-04

Jernbanestasjonen

Flyfoto, Aerial photo, Jernbane, Jernbanestasjon, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Oversiktsbilde, Overview, Bilforretning, Maskinforretning

Fotografi ubb-w-sh-022713

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen J.O. Jæger

1950-07-05

Flyfoto, Aerial photo, Jernbane, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Oversiktsbilde, Overview, Bilforretning

Fotografi ubb-w-sh-022804