Norvin Reklamefoto

J. O. Jæger

Jernbane, Jernbanestasjon, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Jernbaneskinner, Flyfoto, Oversiktsbilde, Jernbanevogn, Maskinforretning

Fotografi ubb-nor-j-0200

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen J.O. Jæger

1950-07-04

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Flyfoto, Oversiktsbilde, Bilforretning, Maskinforretning

Fotografi ubb-w-sh-022712

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen J.O. Jæger

1950-07-04

Jernbanestasjonen

Jernbane, Jernbanestasjon, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Flyfoto, Oversiktsbilde, Bilforretning, Maskinforretning

Fotografi ubb-w-sh-022713

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen J.O. Jæger

1950-07-05

Jernbane, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Flyfoto, Oversiktsbilde, Bilforretning

Fotografi ubb-w-sh-022804