Norvin Reklamefoto

J. O. Jæger

Flyfoto, Jernbane, Jernbanestasjon, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Oversiktsbilde, Maskinforretning, Jernbaneskinner, Jernbanevogn

Fotografi ubb-nor-j-0200

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen J.O. Jæger

1950-07-04

Flyfoto, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Oversiktsbilde, Maskinforretning, Bilforretning

Fotografi ubb-w-sh-022712

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen J.O. Jæger

1950-07-04

Jernbanestasjonen

Flyfoto, Jernbane, Jernbanestasjon, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Oversiktsbilde, Maskinforretning, Bilforretning

Fotografi ubb-w-sh-022713

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen J.O. Jæger

1950-07-05

Flyfoto, Jernbane, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Oversiktsbilde, Bilforretning

Fotografi ubb-w-sh-022804