Catharine Hermine Kølle

'Helleland'

Sorenskrivergården Helleland på Lofthus i Hardanger.

Prospekt, Akvarell, Malerkunst, Sorenskriver

Maleri ubm-bf-diby-000452

Brever og Optegnelser av historisk antikvarisk Indhold. 13

1840-06-26

1800-tallet, Bergen, Historie, Bergen museum

Brev ubb-ms-0262-g-13

W. Koren

Brev fra W. Koren til W. F. K. Christie. Helleland.

1840-11-20

1800-tallet, Bergen, Historie

Brev ubb-ms-0222-09