Ukjent

Fra Kroningen i Trondhjem. Modtagelsen

1906-06-19

Militæruniform, Yrkesklær, Offiser, Officer, Uniformslue

Fotografi ubb-bros-04862

Knud Knudsen

Jernbanestationen i Trondhjem.

By- og småsteder, Jernbanestasjon, Havn, Tradisjonelle båttyper, Seilskip, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-1318-2730

Ingebrigt Lunde

Trondheim

Sild- & Fiskfryseriet på Brattøra - Brødrene Peusa (ca. 1915). Ved siden av "Dillner & Co", trelasthandler i Trondhjem

Bygninger, Fiskeindustri, Trelastlager, Trelasthandel, Lagerskur

Fotografi ubb-il-0009-049e

Ingebrigt Lunde

Trondheim

Sild- & Fiskfryseriet på Brattøra - Brødrene Peusa (ca. 1915)

Høyspentmast

Fotografi ubb-il-0009-049b