Ukjent

Fra Kroningen i Trondhjem. Modtagelsen

1906-06-19

Militæruniform, Yrkesklær, Offiser, Uniformslue

Fotografi ubb-bros-04862

Knud Knudsen

Jernbanestationen i Trondhjem.

Jernbanestasjon, By- og småsteder, Tradisjonelle båttyper, Havn, Seilskip, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-1318-2730