Atelier KK

[Eksteriør, Strandshjørnet, Strandgaten 1]

1928-02-22

Eksteriør, Strandshjørnet, Strandgaten 1

Vindu, Balkong, Arkitekt, Brostein, Tobakkhandel, Forretningsgård, Manufakturhandel, Manufakturforretninger, Arkitekter, Cigar- & tobaksforretninger

Fotografi ubb-kk-n-302a-021

Atelier KK

Bergen - Strandgaten.

Gatelys, Postkort, By- og småsteder, Reklame, Tobakkhandel, Forretningsgård, Markise, Apotek, Manufakturhandel

Fotografi ubb-kk-pk-2101

Atelier KK

Bergen- Strandgaten.

Varetransport for Smith-Sivertsen

Gatelys, Postkort, By- og småsteder, Gate, Reklame, Forretningsgård, Trikkeskinner, Markise, Apotek, Trikk, Bokhandel, Jernvarehandel, Fire-hjult vogn

Fotografi ubb-kk-pk-2107

Atelier KK

[Strandgaten 1 / Torgallmenningen]

Strandgaten 1 / Torgallmenningen

By- og småsteder, Gate, Butikk, Trikkeskinner, Gjenreising og sanering, Markise

Fotografi ubb-kk-n-315-091