Atelier KK

[Domkirkegaten 2, 4, 6 ca. 1921]

Domkirkegaten 2, 4, 6 ca. 1921

Bank, Vindu, Gate, Tårn, Balkong, Portal, Foreninger, Smørfabrikker & lagre, Smørfabrikk, Banker, Trikotasjeforretning, Tricotagefabrikker & utsalg

Fotografi ubb-kk-n-226-028

Atelier KK

[Domkirkegaten 4]

Domkirkegaten 4

Bank, Vindu, Tårn, Balkong, Brostein, Portal, Foreninger, Banker, Arbeidsgiverforening, Trikotasjeforretning, Tricotagefabrikker & utsalg

Fotografi ubb-kk-n-215-001

Atelier KK

[Eksteriør, Bergens Skillingsbank, Domkirkegaten 4]

Eksteriør, Bergens Skillingsbank, Domkirkegaten 4

Bank, Vindu, Gate, Tårn, Foreninger, Smørfabrikker & lagre, Smørfabrikk, Banker, Arbeidsgiverforening, Trikotasjeforretning, Tricotagefabrikker & utsalg

Fotografi ubb-kk-n-295-066