K. Knudsen & Co.

Bergen- Ved Lille Lungegaardsvandet.

By- og småsteder, Cities and villages, Postkasse, Vann, Gassverk

Fotografi ubb-kk-pk-0871

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Fjeldveien

1891-03-16

Jernbanestasjon, Snø, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Vann, Gassverk

Fotografi ubb-kk-2127-1622

Olaf Andreas Svanøe

Lungaardsvand. Bergen

Ca. 1900

Robåt, By- og småsteder, Cities and villages, Ferge, Jente, Girl, Dress, Kjole, Vann, Barneklær, Lungegaardsvandets Dampbaadsselskab, Gassverk

Fotografi ubb-bs-ok-07772

Knud Knudsen

Lille Lungegaardsvandet med Omgivelse, Bergen

By- og småsteder, Cities and villages, Park, Paviljong, Vann, Gassverk

Fotografi ubb-kk-1318-2675

Otto Borgen

[Lille Lungegårdsvann]

Lille Lungegårdsvann

Ferge, Vann, Fraktefartøy, Lungegaardsvandets Dampbaadsselskab, Gassverk

Fotografi ubb-bs-ok-05017-002

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Byparken, Smålungeren

Robåt, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Vann, Gassverk

Fotografi ubb-kk-2127-0925

Knud Knudsen

II. Parti af Bergen (Panorama)

Den første jernbanestasjonen, Christies gate.Del av panorama-08645-I

Jernbanestasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Park, Oversiktsbilde, Overview, Vann, Gassverk

Fotografi ubb-kk-1622-08646

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Fjeldveien

Utsikt mot Smålungeren og Strømgaten

Jernbanestasjon, Fjord, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Vann, Gassverk

Fotografi ubb-kk-1318-2644

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Fjeldveien

Utsikt mot Smålungeren og Strømgaten

Jernbanestasjon, Fjord, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Vann, Gassverk

Fotografi ubb-kk-1318-2645

Knud Knudsen

Pati mod Ulrikken fra Holdts Hotel, Bergen

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Park, Paviljong, Gate, Vann, Gassverk

Fotografi ubb-kk-2127-1763

Olai Schumann Olsen

[Rasmus Meyers Samlinger]

Rasmus Meyers Samlinger

Museum, By- og småsteder, Cities and villages, Gassverk

Fotografi ubb-so-0329

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Smålungeren midt i bilde

Jernbanestasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Gassverk

Fotografi ubb-kk-1622-08650

Knud Knudsen

Parti af Parken og Kaien, Bergen

By- og småsteder, Cities and villages, Park, Paviljong, Oversiktsbilde, Overview, Vann, Gassverk

Fotografi ubb-kk-1318-2676

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Smålungeren

By- og småsteder, Cities and villages, Park, Paviljong, Oversiktsbilde, Overview, Aldershjem, Vann, Gassverk

Fotografi ubb-kk-1622-08647

Knud Knudsen

[Oversiktsbilde]

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Gassverk

Fotografi ubb-kk-nbx-0188

Ukjent

[Lille Lungegårdsvann]

Tog ved den gamle jernbanestasjon

Jernbane, Metallgjerde, Jernbanevogn, Damplokomotiv, Vossebanen

Fotografi ubb-bs-ok-06102

Ukjent

[Lungegaardsvandets Dampbaadsselskab]

Lungegaardsvandets Dampbaadsselskab

Robåt, By- og småsteder, Cities and villages, Passasjerskip, Vann, Lungegaardsvandets Dampbaadsselskab, Gassverk

Fotografi ubb-bros-01120

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Smålungeren

Jernbanestasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Vann, Gassverk

Fotografi ubb-kk-1622-08653