Atelier KK

[Interiør fra firmaet Friele & co. Brenneriet. En mann i arbeid 1926]

1926-10-07

Interiør fra firmaet Friele & co. Brenneriet. En mann i arbeid 1926

Arbeider, Kaffebrenneri, Verkstedsmaskin, Kaffebrænderier

Fotografi ubb-kk-n-272-003

Atelier KK

[Foto tatt fra Vågen mot Sjøbodene ved Slottsgaten]

1926-04-22

Foto tatt fra Vågen mot Sjøbodene ved Slottsgaten

Fjell, Tårn, Kaffebrenneri, Sjøbod, Lekter, Trelasthandel, Sagbruk- & trælastforretninger, Kaffebrænderier

Fotografi ubb-kk-n-289-040

Atelier KK

[Interiør fra firma Friele & sønner. Brenneriet]

1926-10-07

Interiør fra firma Friele & sønner. Brenneriet

Arbeider, Kaffebrenneri, Kaffebrænderier

Fotografi ubb-kk-n-272-001

Atelier KK

[Interiør fra firmaet Friele & Co. Brenneriet. En mann i arbeid 1926]

1926-10-07

Interiør fra firmaet Friele & Co. Brenneriet. En mann i arbeid 1926

Arbeider, Kaffebrenneri, Verkstedsmaskin, Kaffebrænderier

Fotografi ubb-kk-n-272-002

Atelier KK

[Interiør. 4 menn i arbeid. Sekker med kaffe, kaffebønner ca. 1924]

Interiør. 4 menn i arbeid. Sekker med kaffe, kaffebønner ca. 1924

Arbeider, Kaffebrenneri, Sekk, Verkstedsmaskin, Kaffebrænderier

Fotografi ubb-kk-n-274-066