Norvin Reklamefoto

Røde Kors

1951-05-05

Gatelys, Personbil, Hospital, Murhus, Eksteriør

Fotografi ubb-nor-r-0603

Norvin Reklamefoto

Røde Kors

Gatelys, Personbil, Hospital, Brostein, Bakeriutsalg, Murhus, Eksteriør

Fotografi ubb-nor-r-0614

Marcus Selmer

[Nygårdsalleèn sett mot Museèt og bebyggelsen langs Fosswinckels gate.]

Nygårdsalleèn sett mot Museèt og bebyggelsen langs Fosswinckels gate.

Oversiktsbilde, Allé

Fotografi ubb-s-054

Ukjent

[Kø utenfor melkeutsalg i Fosswinckelsgate under første verdenskrig.]

Melkespann, Politi, Meieriutsalg

Fotografi ubb-bs-ok-03334

Olaf Andreas Svanøe

Foswinkg.Bergen

Parti fra Fosswinckels gate 1899. Bebyggelsen her blir oppført omkring 1880-årene. Helt til høyre inne i hagen skimter vi den gamle Frøkenstiftelsen som brenner ned i 1955. På denne tiden er gaten gruslagt. Thowsen 2001.

Arkitektur og byggeskikk, Folk, Bygninger, By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-thw-0431

Ralph L. Wilson

Foswinckelsgate v/ u. phils pikeskole. N - S

Fosswinckels gate

By- og småsteder, Skolebygning, Bolighus, Gate, Løpegutt

Fotografi ubb-wil-a-016

Ukjent

[Fosswinckelsgate-Keysersgate]

Fosswinckelsgate-Keysersgate I 1968 var Bergens Tidende eier av huset. Huset er revet nå

Bolighus, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-bros-09026

Olaf Andreas Svanøe

Bergen - Foswinkelgade

Kortnummer No. 323 Ulrike Pihls Hus

Bygninger, Postkort

Postkort ubb-bs-pkb-00336

Ukjent

[Fosswinckels gate]

Fosswinckels gate

Skolebygning, Hage, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bros-01043

Knoop

[Allegaten]

Boligblokk, Gate, Folkemengde, Gravfølge

Fotografi ubb-knoop-086

Ukjent

[Bergen fra Nygård]

1928-04-26

Fosswinckels gt. 60-62, Allégt. 46-48 og Nygårdsgt. 89 er bygninger tegnet av arkitkt Hans Heinrich Jess

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-thw-0040

K. Knudsen & Co

[Fosswinckels gate og Vestre Torvgate]

Fosswinckels gate og Vestre Torvgate

Boligblokk, Gate

Fotografi ubb-kk-nkx-0217

[Bergen fra Nygård]

1928-04-26

Fosswinckels gt. 60-62, Allégt. 46-48 og Nygårdsgt. 89 er bygninger tegnet av arkitkt Hans Heinrich Jess

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bs-ok-05051-003

Knud Knudsen

[Fosswinckels gate]

Gatelys, Vei, Hage, Bolighus, Flaggstang, Stillas

Fotografi ubb-kk-ndx-0269

Knoop

[Allegaten]

Boligblokk, Gate

Fotografi ubb-knoop-036